Luận án Nghiên cứu sự oxid hóa của MnO4/CuSO4-5H2O trên một số nhóm định chức chính trong môi trường khô với sự trợ giúp của các phương pháp mới trong tổng hợp hữu cơ

(Bản scan)

Luận án Nghiên cứu sự oxid hóa của MnO4/CuSO4-5H2O trên một số nhóm định chức chính trong môi trường khô với sự trợ giúp của các phương pháp mới trong tổng hợp hữu cơ

Mục lục

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Nghiên cứu

Chương 3: Thực nghiệm

Kết luận

 

pdf34 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1710 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu sự oxid hóa của MnO4/CuSO4-5H2O trên một số nhóm định chức chính trong môi trường khô với sự trợ giúp của các phương pháp mới trong tổng hợp hữu cơ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf4.pdf
 • pdf0.pdf
 • pdf1.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf5.pdf
 • pdf6.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
 • pdf10.pdf
 • pdf11.pdf
Tài liệu liên quan