Luận án Vi nhân giống in vitro cây trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.), chiết xuất alcaloid từ chúng và thử độc tính cao chiết trên ấu trùng tôm ( Artemia salina)

(Bản scan)

Luận án Vi nhân  giống in vitro cây trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.), chiết xuất alcaloid từ chúng và thử độc tính cao chiết trên ấu trùng tôm ( Artemia salina)

Mục lục

Mở đầu

Phần 1: Tổng quan tài liệu

Phần 2: Vật liệu và phương pháp

Phần 3: Kết quả và biện luận

 

pdf27 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2478 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Vi nhân giống in vitro cây trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.), chiết xuất alcaloid từ chúng và thử độc tính cao chiết trên ấu trùng tôm ( Artemia salina), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
Tài liệu liên quan