Luận án Xây dựng và khảo sát tác động một số hệ chất ức chế sa lắng muối ứng dụng cho vùng mỏ Bạch Hổ

(Bản scan)

Luận án Xây dựng và khảo sát tác động một số hệ chất ức chế sa lắng muối ứng dụng cho vùng mỏ Bạch Hổ

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Thực nghiệm

Chương 3: Kết quả và biện luận

Kết luận

pdf22 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1547 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Xây dựng và khảo sát tác động một số hệ chất ức chế sa lắng muối ứng dụng cho vùng mỏ Bạch Hổ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF