Luận văn Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên sinh trưởng phát triển và chất lượng dầu của cây mè đen ( Sesamun indicum L.)

(Bản scan)

Luận văn Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên sinh trưởng phát triển và chất lượng dầu của cây mè đen ( Sesamun indicum L.)

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan tài liệu

Chương 2: Vật liệu và phương pháp

Chương 3: Kết quả và thảo luận

Chương 4:  Kết luận và kiến nghị

pdf37 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1504 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên sinh trưởng phát triển và chất lượng dầu của cây mè đen ( Sesamun indicum L.), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.pdf
 • pdf0.pdf
 • pdf1.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf4.pdf
 • pdf6.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
 • pdf10.pdf
Tài liệu liên quan