Luận văn Bài toán chứng minh tính vuông góc, song song trong hình học

Mở đầu 1

1 Kiến thức căn bân 3

1.1 Các định lý, mệnh đề về tính vuông góc, song song trong hình

học phẳng 3

1.1.1 Kiến thức chuẩn bị 3

1.1.2 Các tính chất về tính vuông góc, song song trong hình

học phẳpg 9

1.1.3 Các định lý, mệnh đề về tính song song và vuông góc

tropg hình học phẳpg 9

1.2 Một số bài toán liên quan đến tính vuông góc, song song

tropg hình học phẳng 17

2 Các bài toán chứng minh vuông góc trong các đề thi Học

sinh giỏi 35

3 Các bài toán chứng minh song song trong các đề thi Học

sinh giỏi 62

Kết luận 79

Tài liệu tham khảo 81

 

pdf85 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 28/02/2022 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Bài toán chứng minh tính vuông góc, song song trong hình học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_bai_toan_chung_minh_tinh_vuong_goc_song_song_trong.pdf
Tài liệu liên quan