Luận văn Đa tạp tâm của hệ tam phân mũ không đều

Mục lục

Lời cảm ơn ii

Lời nói đầu iii

1 Kiến thức chuẩn bị 1

1.1 Hệ tam phân mũ không (lều 1

1.2 Các không gian con tâm. ôn (lịnh và không ổn định 3

1.3 Nguyên lý điểm bất (lộng 6

1.4 Công thức Faà di Bruno cho (lạo hàm của hàm hợp 6

1.5 BỔ (lề Gromvall 9

2 Da tạp tâm của hệ tam phân mũ không đều 12

2.1 Một vài giả thiết ban (lầu 12

2.2 Sự tồn tại của (la tạp tâm 14

2.3 Chứng minh sự tồn tại của (la tạp tâm 18

2.3.1 Các không gian hàm 18

2.3.2 Các tính chất Lipschitz của (lạo hàm 21

2.3.3 Nghiệm trên đa tạp tâm 26

2.3.4 Qui về bài toán tương đương 30

2.3.5 Xây (lựng đa tạp tâm 36

Kết luận 43

Tài liệu tham khảo

44

 

pdf49 trang | Chia sẻ: mimhthuy20 | Lượt xem: 476 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đa tạp tâm của hệ tam phân mũ không đều, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluanvan_tothithuhien_2012_1733_1869475.pdf
Tài liệu liên quan