Luận văn Đạo hàm lie của dòng và liên thông

IMỜ dầu)

Ịchương 1. Kiến thức chuẩn bị|

[Dạng vi phân trẽn đa tạp RiemaniiỊ

[Liên thông trên da tạp RiemannỊ

Dạo hàm Lie của dạng vi phânỊ

Phân bỗ và dòng trên da tạp RiemannỊ

[Chương 2. Dạo hàm Lie của dòng trên da tạpl

Dạo hàm Lie của dòng và dạng suy rọĩĩgỊ

Dạo hàm Lie của dòng trẽn nhóm Lie]

[Một số ứng dụng cùa dạo hàm Lie của dòng]

|Pạo hàm Lie của dạng và dòng song bậc|

[Chương 3. Dạo hàm Lie của liên thông pháp dạngỊ

3.1 |Dạo hàm Lie của liên thông và vi phàn ngoài liên kết|

3.2 |Dạo hàm Lie của liên thông pháp dạiĩgỊ

|Kết luận chung và kiến nghịỊ

 

pdf108 trang | Chia sẻ: anan10 | Lượt xem: 470 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đạo hàm lie của dòng và liên thông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdao_ham_cua_lie_cua_dong_va_lien_thong_2019_1937435.pdf
Tài liệu liên quan