Luận văn Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Mở đầu 1

Chương 1. Bất đẳng thức biến phân trong không gian

Hilbert 3

1.1. Không gian Hilbert 3

1.1.1. Định nghĩa và ví dụ 3

1.1.2. Một số khái niệm liên quan 4

1.2. Bất dẳng thức biến phân trong không gian Hilbert 7

1.2.1. Phát biểu bài toán 7

1.2.2. Sự tồn tại nghiệm của bất dẳng thức biến phân 10

1.2.3. Một số phương pháp tìm nghiệm cho bất dẳng thức biến

phân 12

Chương 2. Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của họ các ánh xạ không giãn 21

2.1. Mô tả phương pháp 21

2.1.1. Phương pháp lặp Krasnoselskij-Mann 21

2.1.2. Phương pháp lặp trên tập điểm bất dộng chung của họ các ánh

xạ không giãn 23

 

pdf46 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 26/02/2022 | Lượt xem: 225 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_xap_xi_nghiem_cho_bat_dang_thuc_bien_phan.pdf
Tài liệu liên quan