Luận văn Dãy diatomic của stern

Bảng ký hiệu

Mở đầu 3

Chương 1. Mảng diatomic và dãy diatomic của Stern 5

1.1 Các kiến thức chuẩn bị 5

1.1.1 Một số định nghĩa 5

1.1.2 Dày Fibonacci 7

1.1.3 Dày Jacobsthal 9

1.1.4 Hệ cơ số 10

1.2 Mảng diatomic của Stern 14

1.3 Dãy diatomic của Stem 18

Chương 2. Các tính chất của dãy diatomic và mảng diatomic của Stern 23

2.1 Biểu diễn siêu nhị phân của một số tự nhiên 23

2.2 So sánh với tam giác Pascal 25

2.3 Mô tả tập số hữu tỉ qua dày Stern 32

Chương 3. ứng dụng của dãy diatomic và mảng diatomic của Stern 38

3.1 Số hợp lý Stern trung bình 38

3.2 Cặp Stem, mod d 40

3.3 Hàm Minkowski 43

Kết luận 46

Tài liệu tham khảo

47

 

pdf49 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 28/02/2022 | Lượt xem: 320 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Dãy diatomic của stern, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_day_diatomic_cua_stern.pdf
Tài liệu liên quan