Luận văn Dãy kép và chuỗi kép

Lời cám ơn ỉỉ

Mử đàu ỉỉỉ

1 Dãy kép 1

1.1. Sự hội tụ của dãy kóp 1

1.1.1. Giúi hạn, giới hạn lặp của dậy kép 1

1.1.2. Dãy kóp Cauchy 8

1.1.3. Một số dị nil lý về sự hội tụ 9

1.2. Dãy kóp đơn diệu và dãy Con 12

1.21. Dây kóp đơn điệu 12

1.22. Dãy Con của dậy kóp 15

2 Chuỗi kép 20

2.1. Sự hội tụ của chuỗi kép 20

2.1.1. Mỡ đầu về chuỗi kép 20

2.1.2. Chuỗi kép không âm 22

2.1.3. Sự hội til tuyệt đối 27

2.2. Tích Cauchy 33

2.21. Tích Cauchy cùa chuỗi đơn 33

2.22. Tích Cauchy của chuỗi kóp 39

Kết luận 48

Thi liệu tham klião

49

 

pdf56 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 28/02/2022 | Lượt xem: 294 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Dãy kép và chuỗi kép, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_day_kep_va_chuoi_kep.pdf
Tài liệu liên quan