Luận văn Định lý Pompeiu

MỞ DẦU 2

1 Dinh lý Pompeiu 3

1.1 Định lý Pompeiu 3

1.2 Bất đẳng thức Ptolemy và Dịnh lý Pompeiu 8

1.3 Định lý đảo của định lý Pompeiu 12

2 Định lý Pompeiu tổng quát 14

2.1 Số phức 14

2.2 Định lý Pompeiu tổng quát 18

2.3 Công thức diện tích 23

2.4 Tam giác đồng dạng thông qua số phức 25

3 ứng dụng của định lý Pompeiu 27

3.1 Điểm Fermat - Toricelli 27

3.2 Một số bài toán về ba cạnh của tam giác 31

3.3 Bất đẳng thức hình học 33

KẾT LUẬN 36

Tài liệu tham khảo

37

 

pdf40 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 28/02/2022 | Lượt xem: 167 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Định lý Pompeiu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_dinh_ly_pompeiu.pdf
Tài liệu liên quan