Luận văn Định lý tương giao cantor trong không gian metric nón và ứng dụng

Lời cam đoan

Lời cảm ơn ii

Mục lục ỉii

Một số ký hiệu và viết tắt iv

Mở đầu 1

1 Không gian metric nón 3

1.1 Nón trong kliõng gian Banach 3

1.2 Không gian metric nón rà sự hội tụ 9

1.3 Một số định lý điểm bất động 14

2 DỊnh lý tương giao Cantor trong không gian metric nón và

ứng dụng 21

2.1 Khái niệm ohội tụ đều trong không gian Banach 21

2.2 Dinh lý tương giao Cantor trong không gian metric nón . . 27

2.3 ứng dụng 34

Kết luận 39

Tài liệu tham khảo

40

 

pdf47 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 28/02/2022 | Lượt xem: 304 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Định lý tương giao cantor trong không gian metric nón và ứng dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_dinh_ly_tuong_giao_cantor_trong_khong_gian_metric_n.pdf
Tài liệu liên quan