Luận văn Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Đầu tư Địa ốc Hồng Quang

Ngoài các phương pháp đào tạo nhân viên mới đã trình bày ở mục 2.2.3.4 – Tr.44

như: dạy kèm đối với nhân viên kỹ thuật, đào tạo tại bàn giấy đối với nhân viên nghiệp

vụ và văn phòng, đào tạo tại chỗ đối với công nhân tại công trường. Các chương trình

đào tạo cần bổ sung hiện nay tại công ty là: đào tạo hội nhập, đào tạo nghiệp vụ cơ bản

nâng cao, đào tạo kỹ năng liên quan đến các dự án mới, sản phẩm mới v.v.

Luận văn đề xuất bổ sung các phương pháp đào tạo cho nguồn nhân lực như sau:

- Đối với những nhân viên kỹ thuật tại công trường nên thực hiện luân chuyển luân

phiên giữa các công trường. Khi hoàn thành 1 hạng mục ở công trường này nên chuyển

sang thực hiện 1 hạng mục khác tại một dự án mới. Khi đó họ sẽ nắm được nhiều kỹ

thuật thực hiện các công việc khác nhau. Và chính nó giúp nguồn nhân lực phát hiện

được điểm mạnh, điểm yếu của mình để có kế hoạch đầu tư phát triển nghề nghiệp.

- Do lực lượng lao động trực tiếp hiện nay của công ty khá mỏng nên chưa thể thực

hiện phương pháp này. Sau này khi kế hoạch lao động được thực hiện tốt lực lượng

công nhân cơ hữu của công ty nhiều lên, bộ phận công nhân công trường cũng sẽ thực

phương pháp này. Chính nó sẽ tạo cho công nhân thích ứng với các công việc khác

nhau một cách dễ dàng.

pdf77 trang | Chia sẻ: anan10 | Lượt xem: 372 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Đầu tư Địa ốc Hồng Quang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiai_phap_phat_trien_nguon_nhan_luc_tai_cong_ty_co_phan_xay_dung_cong_trinh_va_dau_tu_dia_oc_hong_qu.pdf
Tài liệu liên quan