Luận văn Hàm green đa phức và hàm green thực trên các miền khả lồi phức kiểu hữu hạn

Lừi cam đoan

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Lời nói đầu 1

Chương 1 Một số kiến thút cơ bản 4

1.1 Một số khái niệm cơ bản 4

1.2 Hàm Green thực 6

1.3 Hàm Green đa phúc 7

1.4 Miền C-klià lồi địa phương kiểu hữu hạn 10

Chương 2 Hàm Green đa phức và hàm Green thực cổ điển trên các miền giả lồi clìặt trong C" 13

2.1 Một số đảnh giá cận trẽn đối vói hàm Green thực cố điển . 13

2.2 Một số đảnh giá cận dưới của haàm Green đa phức 14

2.3 Đánh giá thương của hai hàm Green đa phúc và hàm Green

thực cổ điển trên miền giả lồi chẠt trong C” 19

Chương 3 Hàm Green đa phức và hàm Green thực cổ điển

trên một số miền giả lỏi yếu 23

3.1 Đánh giá thương của hai hàm Green đa phúc và hàm Green

thực cô điển trên một số miền khá lồi địa phương 23

 

pdf56 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 26/02/2022 | Lượt xem: 265 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hàm green đa phức và hàm green thực trên các miền khả lồi phức kiểu hữu hạn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_ham_green_da_phuc_va_ham_green_thuc_tren_cac_mien_k.pdf
Tài liệu liên quan