Luận văn Hệ thống ACC SIMULATOR

(Bản scan)

Mục lục

Lời mở đầu

Phân tích bài toán

1. Giới thiệu hệ thống xử lý tín hiệu radar HCM

2. Thiết kế hệ thống ACC SIMULATOR

Thực hiện hệ thống ACC SIMULATOR

1. Menu chọn lựa cố định

2. Giới thiệu trạm kiểm soát viên và phi công

3. Các thành phần hình ảnh radar

4. Quản lý kế hoạch bay

5. Ghi hình (Recording ) và trình diễn lại (Playback)

6. ứng dụng vẽ bản đồ (Mapgen Applications)

7. Cửa sổ đàm phán

Kết luận

 

pdf42 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1545 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hệ thống ACC SIMULATOR, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf3.pdf
  • pdf0.pdf
  • pdf1.pdf
  • pdf2.pdf
  • pdf4.pdf
  • pdf5.pdf
  • pdf6.pdf
  • pdf7.pdf
  • pdf8.pdf
Tài liệu liên quan