Luận văn Khảo át hoạt tính một số hệ enzym thủy phân amylase, cellulase, pectinase thu từ ba chủng trichoderma phân lập từ miền Đông Nam Bộ

(Bản scan)

Luận văn Khảo át hoạt tính một số hệ enzym thủy phân amylase, cellulase, pectinase thu từ ba chủng trichoderma phân lập từ miền Đông Nam Bộ

Mục lục

Lời mở đầu

Chương 1: Tổng quan tài liệu

Chương 2: Vật liệu và phương pháp

Chương 3: Kết quả và thảo luận

Chương 4: Kết luận và đề nghị

 

pdf34 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1528 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Khảo át hoạt tính một số hệ enzym thủy phân amylase, cellulase, pectinase thu từ ba chủng trichoderma phân lập từ miền Đông Nam Bộ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2_2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
Tài liệu liên quan