Luận văn Khảo sát các enzym ảnh hưởng đến chất lượng của ca cao thưởng phẩm trong quá trình ủ lên men hạt ca cao (Theobroma cocoa L.)

(Bản scan)

Luận văn Khảo sát các enzym ảnh hưởng đến chất lượng của ca cao thưởng phẩm trong quá trình ủ lên men hạt ca cao (Theobroma cocoa L.)

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan tài liệu

Chương 2: Vật liệu- phương pháp

Chương 3: Kết quả - biện luận

Chương 4: Kết luận - đề nghị

pdf49 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1696 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Khảo sát các enzym ảnh hưởng đến chất lượng của ca cao thưởng phẩm trong quá trình ủ lên men hạt ca cao (Theobroma cocoa L.), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf4.pdf
  • pdf0.pdf
  • pdf1.pdf
  • pdf2.pdf
  • pdf3.pdf
  • pdf5.pdf
  • pdf6.pdf
  • pdf7.pdf
  • pdf8.pdf
Tài liệu liên quan