Luận văn Khảo sát hiệu quả kinh tế khi sử dụng chế phẩm axít hữu cơ Evacide – S –Liquid trong chăn nuôi gà Lương Phượng hướng thịt

MỤC LỤC

ĐẶT VẦN ĐỀ 1

PHẦN I ĐIỀU TRA CƠ BẢN 3

I. Điều kiện tự nhiên 3

1. Vị trí địa lí 3

2. Đất đai 4

3. Giao thông 4

4. Thời tiết khí hậu 5

II . Điều kiện kinh tế xã hội 6

1. Điều tra về kinh tế – xã hội 6

2. Cơ sở vật chất kĩ thuật 7

III. Tình hình chăn nuôi 8

1.Hoạt động sản xuất 8

2. Phương thức chăn nuôi 9

3. Thức ăn cho gà 9

4. Cơ cấu đàn gia cầm của công ty 11

5. Chuồng trại và công tác thụ tinh nhân tạo. 11

IV.Tình hình thú y 12

1. Công tác vệ sinh phòng bệnh 12

2. Phòng bệnh bằng thuốc và vắcxin 13

3.Công tác điều trị bệnh 16

3.1. Bệnh Gumboro 16

3.2. Bệnh CRD 16

3.3. Bệnh ỉa chảy phân xanh phân trắng 17

3.4. Bệnh Salmonella 17

3.5. Bệnh cầu trùng 17

V. Những thuận lợi và khó khăn 17

1.Thuận lợi 18

PHẦN II: PHỤC VỤ SẢN XUẤT 19I. Kết quả phục vụ sản xuất. 19

1. Công tác chăn nuôi. 19

1.1. Chọn giống. 19

1.2. Thức ăn. 20

1.3. Thụ tinh nhân tạo. 21

1.4. Chăm sóc, nuôi dưỡng. 21

2. Công tác thú y. 22

2.1. Phòng bệnh 22

2.2. Kết quả điều trị bệnh. 24

II. Kết luận – Tồn tại- Đề nghị 31

1. Kết luận. 31

2. Tồn tại. 31

3. Đề nghị 31

PHẦN III: CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 32

I. Đặt vấn đề. 32

1. Tính cấp thiết của đề tài. 32

2. Mục đích yêu cầu. 33

2.1. Mục đích 33

2.2. Yêu cầu. 33

II. Cơ sở khoa học của đề tài. 33

1. Cơ sở khoa học và khả năng sinh trưởng. 33

1.1. Khái niệm về khả năng sinh trưởng. 33

1.2. Đặc điểm về sinh trưởng của gia cầm 34

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của gia cầm. 35

1.4. Các chỉ tiêu đánh giá tốc độ sinh trưởng. 40

1.5. Sức sống và khả năng kháng bệnh của gà: 41

2. Evacide-S-Liquid và những điều cần biết. 42

3. Công dụng của Evacide-S-Liquid. 42

III. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. 44

1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước. 44IV. Đối tượng, vật liệu, nội dung và phương pháp nghiên cứu. 45

1. Đối tượng, thời gian, địa điểm nghiên cứu. 45

2. Vật liệu nghiên cứu. 46

3. Nội dung nghiên cứu. 46

4. phương pháp nghiên cứu. 46

4.1. phương pháp bố trí thí nghiệm. 46

4.2. Theo dõi thí nghiệm. 46

4.3. Các chỉ tiêu theo dõi. 47

5. Phương pháp tiến hành phân tích kết quả. 48

IV. Kết quả và thảo luận. 48

1. Tỷ lệ nuôi sống. 48

2. Tốc độ sinh trưởng. 50

4. Sinh trưởng tương đối. 52

5. Lượng thức ăn tiêu thụ của 2 lô gà. 54

7. Hiệu quả kinh tế 56

8. Diệt rêu trong nước 57

V. Kết luận và đề nghị 58

1. Kết luận 58

2. Đề nghị 59

TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

 

doc64 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1686 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Khảo sát hiệu quả kinh tế khi sử dụng chế phẩm axít hữu cơ Evacide – S –Liquid trong chăn nuôi gà Lương Phượng hướng thịt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKhảo sát hiệu quả kinh tế khi sử dụng chế phẩm axít hữu cơ Evacide – S –Liquid trong chăn nuôi gà Lương Phượng hướng thịt.doc
Tài liệu liên quan