Luận văn Khảo sát nghề nuôi tôm sú quảng canh cải tiến tại xã Hòa Tú I, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

ĐỀ MỤC TRANG

TRANG TỰA

TÓM TẮT

ABSTRACT

CẢM TẠ

MỤC LỤC

DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU

DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ VÀ HÌNH ẢNH

I. GIỚI THIỆU 1

1.1 Đặt Vấn Đề 1

1.2 Mục tiêu đề tài 2

II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

2.1 Sơ lược về tình hình nuôi tôm sú 3

2.1.1 Tình hình nuôi tôm trên thế giới 3

2.1.2 Tình hình nuôi tôm ở Việt Nam 4

2.2 Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của huyện Mỹ Xuyên 5

2.2.1 Điều kiện tự nhiên 5

2.3 Sơ Lược Về Tôm Sú 10

2.3.1 Phân loại 10

2.3.2 Phân bố 10

2.3.3 Cấu tạo 11

2.3.4 Sinh trưởng 11

2.3.5 Chu kỳ sống của tôm sú 12

2.3.6 Tập tính dinh dưỡng 12

2.3.7 Lột xác 12

2.3.8 Điều kiện môi trường sống của tôm sú 12

III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14

3.1 Thời Gian Và Địa Điểm Thực Hiện Đề Tài 14

3.2 Phương Pháp Nghiên Cứu Điều Tra Và Thu Thập Số Liệu 14

3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 14

3.2.2 Phương pháp nghiên cứu 14

IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 17

4.1 Hiện Trạng Kinh Tế Xã Hội Của Huyện Mỹ Xuyên 17

4.1.1 Dân số 17

4.1.2 Diện tích 17

4.1.3 Hiện trạng sử dụng đất 17

4.1.4 Tuổi 17

4.1.5 Trình độ học vấn 18

4.1.6 Kinh nghiệm nuôi 19

4.1.7 Lao động trong nông hộ 20

4.1.8 Các nguồn học hỏi kinh nghiệm 21

4.2 Các Đặc Trưng Về Kỹ Thuật Nuôi Tôm Sú QCCT

Tại Xã Hoà Tú I, Huyện Mỹ Xuyên 22

4.2.1 Cấu trúc ao nuôi 22

4.2.2 Diện tích ao nuôi 23

4.2.3 Diện tích ao lắng 23

4.2.4 Cải tạo ao 24

4.2.5 Nguồn nước 25

4.2.6 Con giống 25

4.2.7 Số vụ nuôi trong năm 26

4.2.8 Chăm sóc vàquản lý ao nuôi 27

4.2.9 Thu hoạch 29

4.2.10 Tình Hình Dịch Bệnh Tại Xã Hoà Tú I, Huyện Mỹ Xuyên 2004 30

4.3 Khó khăn trong quá trình nuôi tôm 31 4.4 Hiệu Quả Kinh Tế Của Nghề Nuôi Tôm Sú Tại

XãHoà Tú I, Huyện Mỹ Xuyên 31

4.4.1 Mức đầu tư cơ bản cho một ha ao nuôi 31

4.4.2 Khấu hao mức đầu tư cơ bản 32

4.4.3 Kết quả- hiệu quả kinh tế trên 1 ha ao nuôi 33

4.4.4 Hiệu quả kinh tế cho 1 ha ao nuôi 34

4.5 Phân Tích Các Yếu Tố Các Yếu Tố Anh Hưởng Đến Năng

Suất Tôm Nuôi Bằng Phương Trình Hồi Qui Tuyến Tính Đa Tham Số 35

4.5.1 Xét mối tương quan giữa năng suất với kinh nghiệm nuôi 36

4.5.2 Xét mối tương quan giữa năng suất với lượng thức ăn 36

4.5.3 Xét mối tương quan giữa năng suất với kinh nghiệm nuôi và thức ăn 38

4.6 Những Thuận Lợi Và Khó Khăn Của Xã Hoà Tú I, Huyện Mỹ Xuyên 39

4.6.1 Thuận lợi 39

4.6.2 Khó khăn 39

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 40

5.1 Kết Luận 40

5.2 Kiến Nghị 40

TÀI LIỆU THAM KHẢO 41

 

 

doc71 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 3429 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Khảo sát nghề nuôi tôm sú quảng canh cải tiến tại xã Hòa Tú I, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docluan van hoan thanh anh.doc
  • pdfluan van hoan thanh anh.pdf
Tài liệu liên quan