Luận văn Một số phương pháp giải bài toán không mẫu mực

1 Phương pháp quy nạp toán học 4

1.1 Nguyên lý quy nạp 4

1.2 Phương pháp chứng minh bằng quy nạp 4

1.2.1 Cơ sỏ quy nạp 4

1.2.2 Quy nạp 5

1.3 Vận dụng phương pháp quy nạp dể giải bài toán không

mẩu mực 6

1.4 Bài tập tự giải 7

2 Phương pháp phản chứng 9

2.1 Phép suy luận phản chứng 9

2.2 Phương pháp chứng minh bằng phản chứng 9

2.3 Các bước suy luận trong chứng minh phàn chứng . 10

2.4 Vận dụng phương pháp phàn chứng để giải các bài toán

không mẫu mực 11

2.5 Bài tập tự giải 12

3 Phương pháp suy luận 14

3.1 Vài nét về phương pháp suy luận 14

3.2 Các ví dụ về vận dụng phương pháp suy luận 15

4 Phương pháp bảng 17

4.1 Vài nét về phương pháp bảng 17

4.2 Vận dụng phương pháp bảng dể giải bài toán không mẫu

mực 17

4.3 Bài tập tự giải 19

 

pdf33 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 248 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Một số phương pháp giải bài toán không mẫu mực, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_mot_so_phuong_phap_giai_bai_toan_khong_mau_muc.pdf
Tài liệu liên quan