Luận văn Định lượng HBV bằng kỹ thuật REAL - TIME PCR

(Bản scan)

Luận văn Định lượng HBV bằng kỹ thuật REAL - TIME PCR

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan tài liệu

Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Kết quả và biện luận

Chương 4: Kết luận và đề nghị

pdf49 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2686 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Định lượng HBV bằng kỹ thuật REAL - TIME PCR, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.pdf
 • pdf0.pdf
 • pdf1.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf4.pdf
 • pdf6.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
 • pdf10.pdf
Tài liệu liên quan