Luận văn Nghiên cứu khả năng tạo rễ từ nuôi cấy in vitro và nuôi trồng thủy canh để thu nhận saponin trên cây đinh lăng Polyscias fruticosa L. harms (Araliaceae)

(Bản scan)

Luận văn Nghiên cứu khả năng tạo rễ từ nuôi cấy in vitro và nuôi trồng thủy canh để thu nhận saponin trên cây đinh lăng Polyscias fruticosa L. harms (Araliaceae)

Mục lục

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan tài liệu

Chương 3: Vật liệu và phương pháp

Chương 4: Kết quả

Chương 5: Thảo luận

Chương 6: Kết luận và đề nghị

 

pdf28 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2294 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu khả năng tạo rễ từ nuôi cấy in vitro và nuôi trồng thủy canh để thu nhận saponin trên cây đinh lăng Polyscias fruticosa L. harms (Araliaceae), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
Tài liệu liên quan