Luận văn Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội huyện Vị Xuyên, Hà Giang thời kỳ đổi mới

Để đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế với bảo vệ tài nguyên rừng hiện

có nhiều mô hình nông - lâm kết hợp đã được thực hiện có hiệu quả ở huyện

Vị Xuyên, đặc biệt là mô hình VACR được thực hiện nhiều ở các xã Đạo

Đức, Việt Lâm, Trung Thành, Phú Linh, Linh Hồ. Hay mô hình trồng chè xen

lẫn các cây lấy gỗ như Mỡ, Keo ở TT Vị Xuyên, Việt Lâm, TT Việt Lâm,

Trung Thành. Trên địa bàn huyện đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều

những vườn rừng đẹp và trang trại sum suê cây trái. Trang trại của ông

Nguyễn Minh Hiến ở xã Đạo Đức (Vị Xuyên) có tới hơn 100 ha với đủ các

loại cây trồng có giá trị. Anh cho biết những năm đầu đã đầu tư vào đó

khoảng hơn 200 triệu đồng và bây giờ trang trại của anh đã trị giá bạc tỷ. Hiện

nay, anh Hiến đang thực hiện trồng 10 nghìn cây quế dưới tán rừng tự nhiên.

Mô hình trang trại nông lâm nghiệp sinh thái kinh tế của ông Nguyễn Minh

Hiến xứng đáng đựơc nhân rộng.

pdf129 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2476 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội huyện Vị Xuyên, Hà Giang thời kỳ đổi mới, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội huyện vị xuyên, hà giang thời kỳ đổi mới.pdf
Tài liệu liên quan