Luận văn Nghiên cứu phát triển và khai thác nguồn lực thông tin của trung tâm thông tin thư viện trường đại học kiến trúc Hà Nội

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . 3

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ . 4

DANH MỤC CÁC BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU . 4

PHẦN MỞ ĐẦU . 5

CHƯƠNG 1: NGUỒN LỰC THÔNG TIN VÀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO,

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, THỰC HÀNH SẢN XUẤT CỦA TRƯỜNG ĐẠI

HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI. 9

1.1. Nguồn lực thông tin . 9

1.1.1. Khái niệm về nguồn lực thông tin . 9

1.1.2. Các đặc trưng của nguồn lực thông tin . 11

1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của nguồn lực thông tin . 13

1.2. Trung tâm Thông tin Thư viện với công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và

thực hành sản xuất của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội . 17

1.2.1. Khái quát về Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội . 17

1.2.3. Người dùng tin và nhu cầu tin của Trung tâm Thông tin Thư viện – Trường

Đại học Kiến trúc Hà Nội . 25

1.3. Vai trò của nguồn lực thông tin với Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội . 33

1.3.1. Đặc trưng của thông tin chuyên ngành kiến trúc – xây dựng . 33

1.3.2. Vai trò của nguồn lực thông tin phục vụ các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu

khoa học, chuyển giao công nghệ và thực hành sản xuất . 33

Tiểu kết chương 1. 36

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ KHAI THÁC NGUỒN LỰC

THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN – TRƯỜNG ĐẠI

HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI. 37

2.1. Cơ cấu nguồn lực thông tin . 37

2.1.1. Nguồn lực thông tin truyền thống . 37

2.1.2. Nguồn lực thông tin hiện đại . 42

2.2. Công tác tổ chức nguồn lực thông tin . 46

2.2.1. Diện bổ sung . 48

2.2.2. Nguồn bổ sung . 48

2.2.3. Kinh phí bổ sung . 51

2.2.4. Quy trình bổ sung tài liệu . 52

2.2.5. Công tác thanh lý tài liệu . 53

2.3. Công tác quản lý và khai thác nguồn lực thông tin . 54

2.3.1. Công cụ để quản lý và khai thác nguồn lực thông tin . 54

pdf119 trang | Chia sẻ: mimhthuy20 | Lượt xem: 449 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu phát triển và khai thác nguồn lực thông tin của trung tâm thông tin thư viện trường đại học kiến trúc Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftvefile_2013_12_06_5869891020_6819_1871188.pdf
Tài liệu liên quan