Luận văn Nghiên cứu sử dụng năng lượng tái tạo

LỜI MỞ ĐẦU

Việt Nam là một nước nông nghiệp với hơn 80% dân số đang sống và

làm việc tại nông thôn. Trong đó khoảng 47% sống ở các đồng bằng sông

Hồng và sông Cửu Long với tiềm năng đất đai, tài nguyên khoáng sản, rừng

biển to lớn. Do đó nông thôn luôn luôn đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp

phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Để thúc đẩy sự phát triển của các

ngành kinh tế, nâng cao dân trí, giảm tỷ lệ gia tăng dân số Nhà nước đã có

nhiều chính sách về xây dựng và phát triển nông thôn – Một trong các chính

sách lớn đó là chương trình điện khí hóa nông thôn và chương trình KHCN

KC – 07 “ Công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông thôn”. Theo dự báo

về nhu cầu tiêu thụ điện ở nông thôn đến năm 2010 ( trong tổng sơ đồ phát

triển điện lực Việt Nam giai đoạn IV) đã dự kiến về cơ bản công cuộc điện khí

hoá nông thôn sẽ hoàn thành vào năm 2010 với khoảng 70% số hộ nông thôn

được sử dụng lưới điện quốc gia.

Ngày 12/02/1999 Chính phủ đã ra quyết định số 22/1999 QĐTT phê

duyệt đề án điện nông thôn đến năm 2000 với nguyên tắc chỉ đạo “ Việc đưa

điện về nông thôn phải kết hợp giữa phát triển điện quốc gia và điện tại chỗ

như : thủy điện nhỏ, điện gió, điện mặt trời, hầm khí biogas Trên cơ sở phân

tích tối ưu các chỉ thị và các yếu tố khác liên quan ”.

Với những vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh, những vùng miền núi hải

đảo nơi có tiềm năng về năng lượng gió thì việc sử dụng các động cơ gió phát

điện và bơm nước phục vụ cho sản xuất và đời sống là giải pháp tối ưu. Tuy

nhiên vấn đề đặt ra là: làm thế nào để sử dụng một cách có hiệu quả nguồn

năng lượng vô tận này?

Đề tài nhánh phần Năng lượng Gió thuộc “Đề tài KC – 07 – 04” đã

được thực hiện với mục tiêu : Xác định các giải pháp công nghệ và chế tạo

các loại thiết bị Động cơ gió nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước

để khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn năng lượng gió phục vụ sản xuất

và sinh hoạt cho các vùng nông thôn Việt Nam.

pdf130 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 4786 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu sử dụng năng lượng tái tạo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghien cuu lua chon su dung nang luong tai tao.pdf
Tài liệu liên quan