Luận văn Nghiên cứu sự tổng hợp cảm ứng pectinase và cellulase của một số chủng nấm mốc

(Bản scan)

Luận văn Nghiên cứu sự tổng hợp cảm ứng pectinase và cellulase của một số chủng nấm mốc

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan tài liệu

Chương 2: Vật liệu - phương pháp

Chương 3: Kết quả - biện luận

Chương 4: Kết luận - đề nghị

pdf37 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1547 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu sự tổng hợp cảm ứng pectinase và cellulase của một số chủng nấm mốc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
Tài liệu liên quan