Luận văn Tính ổn định nghiệm của bài toán quy hoạch ngẫu nhiên, với ràng buộc cân bằng

(Bản scan)

Luận văn Tính ổn định nghiệm của bài toán quy hoạch ngẫu nhiên, với ràng buộc cân bằng

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: kiến thức cơ sở

Chương 2: Sự ổn định nghiệm và tính dừng nghiệm của bài toàn quy hoạch ngẫu nhiên với ràng buộc cân bằng

Kết luận

pdf38 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1411 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tính ổn định nghiệm của bài toán quy hoạch ngẫu nhiên, với ràng buộc cân bằng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf529.pdf
Tài liệu liên quan