Luận văn Nghiên cứu tác dụng và quá trình lên men của nấm Trichoderma từ than bùn và các phụ phế thải công nông nghiệp để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh

(Bản scan)

Luận văn Nghiên cứu tác dụng và quá trình lên men của nấm Trichoderma từ than bùn và các phụ phế thải công nông nghiệp để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh

Mục lục

Phần Mở đầu

Phần nội dung

Chương 1: Tổng quan tài liệu

Chương 2: Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Kết quả nghiên cứu

Chương 4: Kết luận và đề nghị

pdf4 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2017 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nghiên cứu tác dụng và quá trình lên men của nấm Trichoderma từ than bùn và các phụ phế thải công nông nghiệp để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf3.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
Tài liệu liên quan