Tiểu luận Tương tác giữa các hạt cơ bản và các định luật bảo toàn

MỤC LỤC

PHẦN MỘT : TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC HẠT CƠ BẢN

I. Tương tác điện từ

1. Tương tác điện từ – Các quá trình điển hình 3

2. Cơ chế của tương tác điện từ 3

3. Phân cực chân không 5

II. Tương tác hấp dẫn

1. Định luật vạn vật hấp dẫn 6

2. Biểu thức gia tốc rơi tự do 7

3. Trường hấp dẫn, trường trọng lực 7

III. Tương tác mạnh

1. Hadron và mẫu quark 9

2. Spin đồng vị và đối xứng Unitan 10

3. Các hạt lạ và đối xứng SU(3) 11

4. Các quark 14

5. “Hương vị” và “màu sắc” 15

IV. Tương tác yếu

1. Các quá trình tương tác yếu ( TTY ) 16

2. Cơ chế trao đổi tương tác yếu 19

V. Sự thống nhất vĩ đại của các loại tương tác 20

PHẦN HAI: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

I. Định luật bảo toàn số Lepton 21

II. Định luật bảo toàn số Baryon 22

III. Định luật bảo toàn số lạ 23

IV. Định luật bảo toàn tính chẵn lẻ tổ hợp CP

1. Những điều phiền phức với tính chẵn lẻ 24

2. Định luật bảo toàn tính chẵn lẻ tổ hợp CP 25

V. Định luật bảo toàn Spin đồng vị

1. Spin đồng vị 26

2. Định luật bảo toàn Spin đồng vị 27

VI. Định luật bảo toàn năng lượng

1. Tổng quan về năng lượng 27

2. Định luật bảo toàn cơ năng trong trường lực thế 28

3. Bảo toàn năng lượng 30

4. Định luật bảo toàn năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân 31

VII. Định luật bảo toàn điện tích

1. Điện tích 33

2. Định luật bảo toàn điện tích 34

3. Định luật bảo toàn điện tích trong phản ứng hạt nhân 35

4. Điều gì sẽ xảy ra nếu định luật bảo toàn điện tích không nghiệm đúng? 36

VIII. Định luật bảo toàn số nucleon( Bảo toàn số A) 37

IX. Định luật bảo toàn động lượng

1. Động lượng của một hệ cô lập, định luật bảo toàn động lượng 37

2. Bảo toàn động lượng theo phương 39

3. ứng dụng của định luật bảo toàn động lượng 40

4. Định luật bảo toàn động lượng trong phản ứng hạt nhân 42

X. Định luật bảo toàn mômen động lượng

1. Mômen động lượng của một chất điểm 43

2. Mômen động lượng của một vật rắn 44

3. Định luật bảo toàn mômen động lượng 45

4. Một số ví dụ về sự bảo toàn mômen động lượng 45

 

doc46 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 3912 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Tương tác giữa các hạt cơ bản và các định luật bảo toàn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbai tieu luan.doc
  • docBia.doc
  • docmuc luc.doc
Tài liệu liên quan