Luận án Khảo sát thành hóa học của cây lô hội, Aloe Barbadensis M., Var. Chinensis, họ Liliaceae

(Bản scan)

Mục lục

Mở đầu

1.Tổng quan

2.Nghiên cứu

3.Kết luận

4.Thực nghiệm

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

pdf26 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1555 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Khảo sát thành hóa học của cây lô hội, Aloe Barbadensis M., Var. Chinensis, họ Liliaceae, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf9.PDF
Tài liệu liên quan