Luận văn Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Gel Polyacrylamit để xử lý các vấn đề nước, cải thiện hệ số quét của nước bơm ép ở tầng móng mở Bạch Hổ

(Bản scan)

Luận văn Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Gel Polyacrylamit để xử lý các vấn đề nước, cải thiện hệ số quét của nước bơm ép ở tầng móng mở Bạch Hổ

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan

1. Mỏ Bạch Hổ - đặc điểm quá trình thu hồi dẫu trong đá móng granit nứt nẻ và các giải pháp triển vọng để nâng cao thu hồi dầu móng

2. Quá trình ứng dụng polyme - gel trong tăng cường thu hồi dâu

3. Phân loại gel

4. Công nghệ ứng dụng gel polyme để xử lý các vấn đề ngập nước,cải thiện khai tác dầu

Chương 2: Thực nghiệm

1. Phương pháp thử nghiệm

2, hóa chất và thiết bị

Chương 3: kết quả và biện luận

1. gel polyacrylamide

2. Sự gel hóa

3. Độ bền gel

4. Phá hủy gel

Kết luận

 

 

pdf31 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1596 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Gel Polyacrylamit để xử lý các vấn đề nước, cải thiện hệ số quét của nước bơm ép ở tầng móng mở Bạch Hổ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF