Luận văn Nhóm Lie và trường vectơ bất biến trái trên nhóm Lie

(Bản scan)

Chương 1: Đa tạp khả vi

Trong chương này, chúng tôi trình bày các vấn đề khái niệm cơ bản về đa tạp khả vi, vectơ tiếp xúc, ánh xạ tiếp xác, 1 - dạng vi phân trên đa tạp M và ánh xạ đối tiếp xúc trên đa

pdf45 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nhóm Lie và trường vectơ bất biến trái trên nhóm Lie, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf678.pdf
Tài liệu liên quan