Luận văn Phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

CHO THANH NIÊN . 8

1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của phổ biến pháp luật cho thanh niên.8

1.2. Các yếu tố cấu thành phổ biến pháp luật cho thanh niên .14

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến phổ biến pháp luật cho thanh niên .25

Chương 2: THỰC TRẠNG PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO THANH

NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MINH LONG, TỈNH QUẢNG NGÃI 31

2.1. Khái quát đặc điểm điều kiện tự nhiên, văn hóa, kinh tế xã hội huyện

Minh Long có ảnh hưởng đến công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên .31

2.2. Hoạt động phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện

Minh Long.37

2.3. Đánh giá về phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện

Minh Long.69

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 . 75

Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN

PHÁP LUẬT CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MINH

LONG, TỈNH QUẢNG NGÃI . 77

3.1. Quan điểm tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa

bàn huyện Minh Long .77

3.2. Giải pháp tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn

huyện Minh Long.81

KẾT LUẬN . 100

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 102

pdf115 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
sổ tay công tác công đoàn cơ sở; biên soạn 01 cuốn hỏi và đáp pháp luật số chuyên đề về một số chế độ, chính sách đối với người lao động. Phòng Nội vụ huyện cũng đã tích cực phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện, Phòng Tư pháp; Ban chỉ đạo Cải cách hành chính huyện tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn đối với cán bộ, công chức bộ phận “một cửa” của các cơ quan hành chính; UBND các xã tổ chức lớp bồi dưỡng cho 46 cán bộ chính quyền cơ sở, các lớp học tiền công vụ nhằm phục vụ công tác cải cách hành chính và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật cho cán bộ, công chức huyện. b. Phổ biến pháp luật đối với thanh niên là học sinh, sinh viên Thực hiện công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên là học sinh, sinh viên của huyện, Huyện đoàn Minh Long đã phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo, Phòng Tư pháp và các ngành, các đoàn thể liên quan đã tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh niên tại huyện các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân; quyền trẻ em; về hôn nhân và gia đình; an toàn giao thông; phòng, chống ma túy; phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội; một số nội dung pháp luật phổ thông về dân sự, hình sự, xử phạt vi phạm hành chính... Lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động của các mô hình sinh hoạt đoàn, đội, hội như Câu lạc bộ tuổi trẻ phòng chống tội phạm, diễn đàn pháp luật, tọa đàm, giao lưu, tổ chức các đợt thanh niên tình nguyện xuống cơ sở. Các cấp bộ Đoàn tổ chức triển khai với nhiều hình thức đa dạng, tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến vấn đề thanh niên quan tâm, trong đó chú trọng tuyên truyền quán triệt, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung, tinh thần của Hiến pháp và pháp luật, nhất là quy định mới; phổ biến, triển khai thi hành văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực về công tác Đoàn, phong trào thanh niên; chú trọng đến bộ luật liên quan trực tiếp đến thanh niên như Luật Căn cước công dân, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Hôn nhân và gia đình, Bộ Luật dân sự, Luật Thanh niên Công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện đã chú trọng đổi mới gắn với phong trào hành động của tuổi trẻ, phù hợp với thực tiễn và gắn với tâm lý giới trẻ nên thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Thông qua hình thức tuyên truyền miệng, diễn đàn, hội nghị học tập, tập huấn, hội thi, cuộc thi, phương tiện thông tin đại chúng, các kênh thông tin của Đoàn, hệ thống loa phát thanh địa phương, buổi sinh hoạt chi Đoàn, chi 47 Hội, giao ban để chuyển tải và nâng cao nhận thức về pháp luật cho thanh niên. Các trường THPT đã chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền như kể chuyện dưới Cờ, tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật, mời cảnh sát giao thông tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, triển khai xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông Điểm nhấn trong năm 2018, Ban Thường vụ huyện đoàn đã tổ chức Cuộc thi vẽ tranh có chủ đề “Đoàn viên, thanh niên Minh Long với an toàn giao thông"; tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp huyện cung cấp thông tin về tình hình kinh tế, chính trị - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện, tỉnh Quảng Ngãi và Việt Nam; phương pháp nắm bắt, phản ánh, đấu tranh chống thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; định hướng tư tưởng dư luận cho thanh niên. Nhiều mô hình, cách làm trong công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên đã phát huy hiệu quả tích cực, trở thành điểm sáng trong công tác này: như mô hình “4 phải, 6 không” về an toàn giao thông, trường học đảm bảo an toàn giao thông (Long Sơn), "Xây dựng cơ quan văn hóa", “Đoạn đường thanh niên”, Bến đò an toàn thanh niên tự quản” (các xã Long Hiệp, Long Mai), “Cờ an toàn giao thông”, “Cổng trường an toàn giao thông” (xã Long Môn), “Đoạn đường em chăm” (các xã Long Hiệp, Long Môn ), “3 không, 2 tự quản” Bên cạnh đó, Huyện Đoàn đã thành lập được các Câu lạc bộ “Thanh niên với pháp luật”, “Hạnh phúc gia đình trẻ”, “Phòng, chống tệ nạn xã hội”, “Tuyên truyền pháp luật và phòng, chống tệ nạn xã hội”, “Dân số - sức khỏe sinh sản”, “Đội kỹ năng sống phòng, chống HIV/AIDS”.. Các câu lạc bộ đã duy trì tốt sinh hoạt chuyên đề theo định kỳ với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên... 48 Hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, năm 2018 với chủ đề nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tăng cường tuyên truyền nhằm giúp thanh niên tiếp thu những hiểu biết, kiến thức về pháp luật dễ dàng hơn. Tiêu biểu có Đoàn trường THPT Minh Long đã tổ chức hội thi đoàn viên với pháp luật; Đoàn xã Long Mai diễu hành tuyên truyền về Luật Giao thông, triển khai đội hình thanh niên đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các trục đường chính trong xã vào giờ cao điểm; tổ chức tuyên truyền quy định về giao thông đường bộ, phòng, chống ma túy, pháp luật về phòng chống HIV-AIDS, hôn nhân gia đình, bảo vệ môi trường Đặc biệt, trong tuần lễ cao điểm của “Ngày pháp luật” từ 02 - 09/11, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức treo băng rôn, áp phích, cờ, phướn trên các tuyến đường phố chính, địa điểm công cộng tại trụ sở của cơ quan, đơn vị; ra quân tình nguyện, hoạt động giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp gắn với giáo dục khởi nghiệp; tư vấn pháp luật, thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, lồng ghép qua lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, phòng, chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật có sự tham gia rộng rãi của thanh niên. Công tác phổ biến pháp luật trong đối tượng thanh niên là học sinh, sinh viên được chú trọng phát triển cả chiều sâu lẫn chiều rộng, sản phẩm tuyên truyền đã đáp ứng kịp thời nhu cầu của thanh niên. Thông qua kiểm tra, giám sát, đại bộ phận thanh niên nghiêm chỉnh chấp hành, thực hiện tốt công tác giáo dục pháp luật, nhận thức đúng đắn về pháp luật, hình thành ý thức “Sống, lao động, học tập theo Hiến pháp và pháp luật”, góp phần phát huy truyền thống của quê hương, dân tộc, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 49 c. Phổ biến pháp luật đối với thanh niên là người lao động trên địa bàn huyện Minh Long Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện đã chủ động phối hợp với Phòng Tư pháp huyện và các ngành có liên quan như: Bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Phòng Y tế để tổ chức phổ biến pháp luật cho thanh niên là cán bộ công đoàn và người lao động trong các doanh nghiệp; đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp chủ động triển khai phổ biến pháp luật cho người lao động tại doanh nghiệp mình những văn bản pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động như: Bộ luật Dân sự; Bộ luật Tố tụng dân sự; Bộ luật Lao động; Bộ luật Hình sự; Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật An toàn thực phẩm; Luật Cư trú; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác; pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân. d. Phổ biến pháp luật đối với thanh niên ở các tầng lớp khác Đây là lực lượng đông đảo và nhiều thành phần khác nhau như phụ nữ, nông dân, đồng bào dân tộc ít người và các tầng lớp khác; vì vậy, trong quá trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã có sự lựa chọn nội dung và hình thức thích hợp cho từng đối tượng, thành phần, lứa tuổi, nghề nghiệp, địa bàn dân cư Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Hội nông dân huyện đã thực hiện đưa nội dung chương trình phổ biến pháp luật của Chính phủ vào việc xây dựng các chương trình công tác và kế hoạch tuyên truyền pháp luật theo từng năm hoặc từng đợt cụ thể; lồng ghép vào nội dung chương trình hoạt động toàn khóa của Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân các xã cũng như Chi hội phụ nữ, Chi hội nông dân các thôn, bản; xây dựng kế hoạch chỉ đạo điểm các hình thức phổ biến pháp luật; tạo điều kiện cho chi hội viên chi hội phụ nữ và nông dân có sự hiểu biết pháp luật cần thiết để tham gia quản lý nhà nước, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương. 50 Kết quả, đã tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hàng ngàn lượt hội viên trong lứa tuổi thanh niên với nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào các văn bản như: Bộ luật Dân sự; Luật Đất đai; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Bình đẳng giới và các văn bản về phòng, chống các tệ nạn xã hội; công tác phòng chống tội buôn bán phụ nữ, trẻ em và hạn chế tình trạng bạo lực gia đình. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật cho thanh niên đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là các vùng chưa có hệ thống điện lưới quốc gia, chưa được phủ sóng truyền hình như địa bàn thôn Gò Tranh, Cà Xen. Ngoài ra, thanh niên trên địa bàn huyện đã được Hội đồng PHPBGDPL huyện và các xã tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp, gắn bó thiết thực với đời sống của thanh niên hay các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành như: Bộ luật Hình sự; Bộ luật Tố tụng hình sự; Bộ luật Dân sự; Bộ luật Tố tụng dân sự; Bộ luật Lao động; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Tố tụng hành chính; Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Đất đai; Luật Hôn nhân và gia đình; Pháp lệnh Dân số; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Biên giới quốc gia; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Thanh tra; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật An toàn thực phẩm; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Xây dựng; Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật Cư trú; Luật Nhà ở; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật Giáo dục; Luật Phòng, chống ma túy và nhiều văn bản ở các lĩnh vực cụ thể khác. 2.2.4. Các hình thức tổ chức thực hiện công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên tại địa bàn huyện Minh Long Hoạt động tổ chức thực hiện công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện được triển khai bằng nhiều hình thức và phương pháp khá phong phú, đa dạng, bảo đảm sự kết hợp hài hoà giữa hình thức, phương pháp 51 phổ biến pháp luật truyền thống và những hình thức, phương pháp mới đang được áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn phù hợp với từng đối tượng thanh niên, phù hợp với đặc điểm, điều kiện ở mỗi địa phương cụ thể. a. Phổ biến pháp luật cho thanh niên thông qua các trường học Phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện qua trường lớp là hình thức cơ bản và quan trọng trong các hình thức phổ biến pháp luật. Thông qua việc giảng dạy pháp luật (giảng dạy môn giáo dục công dân) ở các trường THPT đối với đối tượng thanh niên là học sinh, giảng dạy pháp luật tại trung tâm chính trị huyện cho đối tượng thanh niên là cán bộ công chức, thanh niên là lực lượng vũ trang, thanh niên lao động tự do với nhiều loại hình khác nhau góp phần trang bị pháp luật một cách cơ bản, có hệ thống cho thế hệ trẻ. Chương trình, nội dung, mục tiêu giáo dục pháp luật cho thanh niên là học sinh THPT được thực hiện ở môn GDCD lớp 12 và cấu trúc thành 2 phần lớn: Phần I: Bản chất và vai trò của pháp luật đối với sự phát triển của công dân, đất nước và nhân loại (Ở các bài 1,2 8,9,10 với tất cả là 16 tiết về vấn đề: Pháp luật và đời sống; Thực hiện pháp luật; Công dân bình đẳng trước pháp luật; Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo; Công dân với các quyền tự do cơ bản). Phần II: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong các lĩnh vực đời sống (Ở các bài: Bài 3, 4, 5, 6, 7 với tất cả là 11 tiết về các vấn đề: Công dân với các quyền dân chủ; Pháp luật với sự phát triển của công dân; Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước; Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại). Nội dung phổ biến pháp luật này trong các trường THPT nhằm trang bị cho các em một số nội dung cơ bản của pháp luật có liên quan đến việc thực hiện và bảo vệ quyền bình đẳng, tự do, dân chủ và phát triển của công dân; giúp học sinh nhận thức được vai trò của pháp luật đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi cá nhân, nhà nước và xã hội. Từ đó, góp phần từng bước hình thành năng lực phân tích, đánh giá các sự kiện, tình huống pháp luật trong đời sống thường ngày của các em, gia đình và xã hội; Đồng 52 thời nâng cao ý thức, trách nhiệm và tính tích cực của học sinh trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN; Có ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ của học sinh trong nhà trường, trong các hoạt động xã hội cũng như chủ động góp phần phòng, chống các hiện tượng vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội. Đối với thành phần thanh niên là cán bộ, công chức nhà nước hay thanh niên lao động tự do, công tác phổ biến pháp luật được thực hiện thông qua việc mở các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về những nội dung cơ bản như: Quy định của pháp luật về luật lao động, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật thanh niên, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật bảo vệ môi trường, Luật giao thông đường bộ, Luật phòng chống ma túy, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật lao động, Luật khiếu nại, tố cáo tại trung tâm chính trị Huyện. b. Phổ biến pháp luật cho thanh niên thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (đài truyền thanh huyện và hệ thống loa truyền thanh cơ sở) Thấy rõ được lợi thế của phương tiện thông tin đại chúng trong công tác phổ biến pháp luật, thời gian qua, Hội đồng PHPBGDPL huyện đã chỉ đạo các ngành, các địa phương tăng cường phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, mà chủ yếu là qua Đài Truyền thanh huyện và hệ thống loa truyền thanh cơ sở tại các xã. Hàng năm, ngay từ đầu năm cơ quan Thường trực của Hội đồng PHPBGDPL huyện là Phòng Tư pháp đều ký kết chương trình phối hợp phổ biến pháp luật với Đài Truyền thanh huyện. Chương trình Pháp luật và đời sống trên sóng phát thanh đều đặn mỗi tháng 01 chuyên đề, mỗi chuyên đề có thời lượng 20 đến 30 phút, phát 02 lần trong tuần. Chương trình đã thông tin, giới thiệu cụ thể một cách kịp thời các văn bản pháp luật mới, quan trọng, mang tính thời sự và liên quan trực tiếp đến đời sống thanh niên trong toàn huyện. Ngoài ra, đài phát thanh - truyền hình huyện, xã đều tiếp sóng và đưa các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục liên quan đến pháp luật như: 53 chuyên mục “Thanh niên với pháp luật”, “Pháp luật và đời sống”, “Bản tin an toàn giao thông”, “Vì an ninh trật tự”, “Hỏi đáp văn bản pháp luật mới” Đài Truyền thanh huyện hàng tuần đều có chương trình điểm tin pháp luật được nhiều người dân và đối tượng là thanh niên quan tâm; qua đó thông tin đến người nghe những văn bản mới được ban hành, phản ánh hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, nêu gương người tốt việc tốt, đồng thời lên án, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật Thời lượng của chương trình là 25 đến 30 phút. Các cuộc thi tìm hiểu pháp luật có quy mô toàn huyện hay được tổ chức tại các xã đều được Đài Truyền Thanh huyện đưa tin với đầy đủ nội dung, ý nghĩa hội thi đã có tác dụng phổ biến pháp luật đến thanh niên trên địa bàn huyện. Các thành viên Hội đồng PHPBGDPL huyện cũng như các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn đều thường xuyên viết các tin, bài liên quan đến pháp luật, phối hợp với Đài Truyền thanh huyện để phát thanh, góp phần khai thác tối đa hiệu quả phổ biến pháp luật qua Đài Truyền thanh địa phương. Công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên còn được thực hiện qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Hiện tại, 4/5 xã trên địa bàn đã trang bị được hệ thống loa truyền thanh làm cầu nối từ trung tâm xã đến các thôn, bản. Dựa vào đề cương, tài liệu do Sở Tư pháp và các ngành khác cung cấp, Phòng Tư pháp huyện đã trực tiếp tham mưu cho Hội đồng PHPBGDPL huyện in, san băng, đĩa pháp luật cung cấp cho Hội đồng PHPBGDPL các xã, để phát trên loa truyền thanh. Trong thời gian qua, có hàng nghìn băng đĩa với nội dung phổ biến pháp luật đã được các địa phương sử dụng trên địa bàn huyện. Có thể nói, đối với huyện Minh Long nói riêng, phổ biến pháp luật qua Đài Truyền thanh huyện và hệ thống loa truyền thanh cơ sở là hình thức phổ biến pháp luật ít tốn kém nhất nhưng lại khá hiệu quả vì với hình thức này đảm bảo được tính 54 kịp thời và cùng một lúc phổ biến pháp luật được cho nhiều người, nhất là ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa. Bảng 2.1: Số liệu phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long thông qua các phương tiện thông tin đại chúng TT Phương tiện thông tin đại chúng Đơn vị tính Số liệu phổ biến, giáo dục pháp luật Số liệu phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến thanh niên 1 Đài truyền thanh huyện Chuyên mục 519 154 2 Trên báo chí (báo viết, báo điện tử) Tin, bài 206 76 3 Hệ thống loa truyền thanh cơ sở Tin, bài 162 65 (Nguồn: Phòng Tư pháp huyện Minh Long, năm 2018) Tuy nhiên, nhìn vào số liệu trên, nhận thấy số chuyên mục, cũng như số tin bài về phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện chưa cao. Thực trạng trên là do trạm truyền thanh của một số xã và loa truyền thanh ở 20/43 thôn đều bị hỏng, không hoạt động. Hàng năm, mỗi xã sẽ dành 2 triệu đồng chi cho công tác phổ biến pháp luật nói chung. Với nguồn kinh phí ít ỏi này không đảm bảo cho hoạt động phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn ở 43 thôn cũng như chi hỗ trợ cho tuyên truyền viên ở xã và thôn, bản. Ngoài ra, huyện Minh Long có tới 71% là người dân tộc Hre, vì vậy các bản tin chuyên mục cần phải được viết và phát thanh bằng tiếng dân tộc là chủ yếu. Trong khi những tài liệu như tờ rơi, tờ gấp, đĩa CD bằng tiếng dân tộc thiểu số cấp phát cho người dân vùng sâu, vùng xa vẫn chỉ trông chờ vào Trung ương, trong khi mỗi năm Trung ương chỉ cấp theo đợt, không đều đặn. 55 Biểu đồ 2.2: Phổ biến pháp luật cho thanh niên thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn huyện Minh Long ((Nguồn: Phòng Tư pháp huyện Minh Long, năm 2018) c. Phổ biến pháp luật cho thanh niên thông qua tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật Phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long thông qua mô hình thi tìm hiểu pháp luật đã được triển khai bằng cả 2 hình thức thi viết và tổ chức thi theo mô hình sân khấu hóa. Từ năm 2012 đến nay, huyện Minh Long đã tổ chức nhiều hội thi nhằm mục đích tuyên truyền như hội thi cán bộ dân vận giỏi, hội thi nhà nông đua tài, hội thi thôn nữ giỏi giang, duyên dáng; hội thi Hộ tịch viên giỏi; hội thi hòa giải viên giỏi; hội thi tuổi trẻ Minh Long với an toàn giao thông; hội thi tìm hiểu Luật đất đai; hội thi tìm hiểu pháp luật về thuế, hội thi tìm hiểu Luật cư trú; hội thi tìm hiểu pháp luật phòng chống ma túy; hội thi tìm hiểu pháp luật cho thanh niên; hội thi Chủ tịch UBND cấp xã trong công tác quản lý, điều hành tại địa phương... Mỗi hội thi đã thu hút rất nhiều cán bộ, công chức, nhân dân, học sinh, sinh viên tham gia, hưởng ứng. Đây là môi trường tốt để người dân nói chung và thanh niên nói riêng tiếp cận và tìm hiểu pháp luật nhanh nhất, bởi nó gắn liền giữa hoạt 56 động văn hóa quần chúng với việc đan xen chuyển tải đến thanh niên nhiều nội dung pháp luật, có tính hấp dẫn dễ đi vào lòng người. Các cuộc thi tìm hiểu pháp luật nhằm mục đích chuyển tải quy định của các văn bản quy phạm pháp luật đến đoàn viên, thanh niên và nhân dân, được đánh giá là hoạt động mang lại hiệu quả cao của tổ chức huyện đoàn Minh Long trong thời gian qua. Các cơ sở Đoàn đẩy mạnh hưởng ứng hoặc chủ động tổ chức các cuộc thi viết, vẽ về bảo vệ đường sắt, phòng, chống ma tuý, HIV/AIDS, phòng, chống tệ nạn xã hội, thực hiện Luật Giao thông đường bộ... Một số đoàn xã đã phối hợp với phòng Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức tốt các cuộc thi tìm hiểu pháp luật như: cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Dân sự 2015 (có hiệu lực từ năm 2017); tìm hiểu Luật Bảo hiểm xã hội; sáng kiến truyền thông phòng, chống ma tuý và HIV/AIDS; tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ; tìm hiểu Luật Thanh niên Các cuộc thi đã được các Đoàn cơ sở và đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực và chất lượng, tạo ra các đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trên địa bàn. Các hội thi sân khấu hóa tuổi trẻ với pháp luật được tổ chức tại nhiều đơn vị và cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên nhiệt tình hưởng ứng, ngoài việc lồng ghép giáo dục pháp luật, các hội thi đã góp phần nâng cao trình độ, kinh nghiệm tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp của Đoàn. Nhiều đơn vị xã và Đoàn trực thuộc, Đoàn trường học có sáng kiến tổ chức hội thi học sinh, sinh viên hiểu biết về ma tuý và tệ nạn xã hội, hội thi các đội tuyên truyền về an toàn giao thông, hội thi các ca khúc phòng, chống ma tuý và tệ nạn xã hội đạt kết quả tích cực Trong giai đoạn 2012 đến 2018, Huyện đoàn đã tổ chức 6 cuộc thi, hội thi pháp luật và 23 buổi giao lưu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ lồng ghép nội dung luật cho thanh niên. Sau đây là một số cuộc thi tìm hiểu pháp luật tiêu biểu: 57 Bảng 2.2: Số lượng các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long từ năm 2012 đến nay TT Tên các cuộc thi pháp luật Hình thức tổ chức Số lượng thanh niên tham gia 1. Tìm hiểu pháp luật về luật hình sự Sân khấu hóa 560 2. Tìm hiểu pháp luật ma túy, tệ nạn xã hội Sân khấu hóa 1.105 3. Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông Sân khấu hóa 940 4. Tìm hiểu pháp luật về Biên giới hải đảo, Luật hôn nhân và gia đình Bài viết, Sân khấu hóa 1.600 5 Cuộc thi Tìm hiểu hiến pháp nước cộng hòa XHCN Việt Nam Bài viết 1.040 6 Cuộc thi gương sáng Thanh niên chấp hành pháp luật Bài viết 572 (Nguồn: Huyện đoàn Minh Long năm 2018) d. Phổ biến pháp luật cho thanh niên thông qua sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật Câu lạc bộ pháp luật được xác định là một trong những hình thức phổ biến pháp luật có hiệu quả, phù hợp với mọi đối tượng nói chung và đối tượng thanh niên nói riêng. Thực tiễn những năm qua cho thấy, mặc dù số lượng các Câu lạc bộ pháp luật được thành lập chưa nhiều nhưng tác dụng, hiệu quả, sức lan tỏa tích cực của mô hình này là không nhỏ trong đời sống cộng đồng dân cư, đặc biệt là với địa hình miền núi, vùng sâu, vùng xa như huyện Minh Long. Thời gian qua, dựa trên tình hình thực tế của mỗi địa phương và nhu cầu tìm hiểu pháp luật khác nhau mà tại các xã đã chủ động thành lập các loại hình Câu lạc bộ pháp luật như: Câu lạc bộ Pháp luật, Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật, Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật, Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý, Câu lạc bộ Thanh niên với pháp luật, Câu lạc bộ Pháp luật và đời sống, Câu lạc bộ Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm 58 Ngoài các câu lạc bộ mang tính chất chuyên đề về pháp luật, hàng loạt mô hình Câu lạc bộ có nội dung sinh hoạt liên quan đến pháp luật cũng góp phần đáng kể nâng cao hiệu quả công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện như: Câu lạc bộ Gia đình không vi phạm pháp luật; Câu lạc bộ Phòng, chống bạo lực gia đình; Câu lạc bộ Gia đình không có người sinh con thứ 3; Câu lạc bộ Thanh niên; Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc Đến nay, toàn huyện đã thành lập được 35 Câu lạc bộ pháp luật và Câu lạc bộ có nội dung sinh hoạt liên quan đến pháp luật với gần 1.300 hội viên. Hầu hết các Câu lạc bộ đều thu hút sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các thành viên (trong đó chủ yếu là thanh niên trên địa bàn huyện) và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương. Thông qua các thành viên của các Câu lạc bộ mà nhiều quy định của pháp luật được tuyên truyền, phổ biến đến cá nhân các hội viên và thanh niên. Hàng năm, thành viên của các Câu lạc bộ đều được luân phiên tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền pháp luật và kỹ năng sinh hoạt câu lạc bộ. Mỗi thành viên các Câu lạc bộ là một công dân gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật và là tuyên truyền viên cho các thành viên khác trong gia đình và cho cộng đồng. Sinh hoạt câu lạc bộ là hoạt động mang tính cộng đồng. Một số phương thức sinh hoạt mà các câu lạc bộ ở huyện Minh Long thường thực hiện trong thời gian qua như: Tổ chức các buổi nói chuyện, tọa đàm chuyên đề về nội dung pháp luật cụ thể, đó có thể là giới thiệu văn bản pháp luật mới; tổ chức hoạt động thi tìm hiểu pháp luật, hái hoa dân chủ, thi sáng tác tác phẩm có nội dung pháp luật; biểu diễn văn hóa, văn nghệ với nội dung tuyên truyền pháp luật; cung cấp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_pho_bien_phap_luat_cho_thanh_nien_tren_dia_ban_huye.pdf
Tài liệu liên quan