Luận văn Phương pháp chiếu giải bài toán bất đẳng thức biến phân hai cấp

Lời mở đầu 1

1 Lý do chọn đề tài 1

2 Mục đích nghiên cứu 3

3 Dối tượng và phạm vi nghiên cứu 4

4 Phương pháp nghiên cứu 4

5 Dự kiến kết quả nghiên cứu 4

Chương I: Kiến thức chuẩn bị 5

1.1 Không gian Hilbert và một số tính chất 5

1.2 Sự tồn tại nghiệm của bài toán bất đẳng thức biến phân . 8

Chương II: Phương pháp chiếu giải bài toán bất đẳng thức

biến phân hai cấp 22

2.2 Thuật toán 25

Kết luận chương 2 33

Kết luận 34

Danh mục các tài liệu tham khảo

35

 

pdf42 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 26/02/2022 | Lượt xem: 322 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phương pháp chiếu giải bài toán bất đẳng thức biến phân hai cấp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_phuong_phap_chieu_giai_bai_toan_bat_dang_thuc_bien.pdf
Tài liệu liên quan