Luận văn Sản xuất phân hữu cơ từ rác thải hữu cơ sinh hoạt và phế thải nông nghiệp để dùng làm phân bón cho rau sạch vùng ngoại vi Thành Phố

i. tổng quan vấn đề nghiên cứu

1.Tình hình nghiên cứu ở ngoài nước:

- Hiện nay rác thải sinh hoạt và phế thải nông công nghiệp là một thảm họa khó

lường trong sự phát triển mạnh mẽ của quá trình sản xuất, chế biến nông công

nghiệp và hoạt động của toàn xã hội. Phế thải không chỉ làm ô nhiễm môi

trường sinh thái, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất, gây độc hại đến sức khỏe

con người, vật nuôi và cây trồng, mà còn làm mất đi cảnh quan văn hóa đô thị

và nông thôn.

- ở các nước phát triển như EU - Mỹ - úc - Nhật Bản - Singapo đều có hệ thống

thu gom và phân loại rác thải gia đình, nơi công cộng ngay cả ở các vùng nông

thôn. Sau đó tái chế phần rác thải hữu cơ thành phân hữu cơ bón cho cây trồng.

- Tại nhiều nước đang phát triển của Châu á như: Thái Lan, Inđônêsia, Malaysia

cũng đã có nhiều chương trình giáo dục và nghiên cứu khoa học về thu gom rác

thải hữu cơ tại gia và nơi công cộng của thị trấn, thành phố, góp phần làm sạch

môi trường và tạo nguồn phân hữu cơ bằng công nghệ sinh học cho sản xuất

nông nghiệp.

- Tại các nước phát triển - Châu Âu và các nước đang phát triển - Thái Lan,

Malaysia, ấn Độ đã xây dựng nhiều cơ sở chế biến rác thải hữu cơ sinh hoạt và

phế thải nông nghiệp bằng công nghệ sinh học để sản xuất phân hữu cơ bón

cho rau, hoa cây cảnh đem lại hiệu quả kinh tế cao.

- ở úc, ấn Độ, Thái Lan, Malaysia đã thu gom tàn dư thực vật trên đồng ruộng

dùng chế phẩm vi sinh vật xử lý thành phân hữu cơ tại chỗ để trả lại cho đất,

làm sạch đồng ruộng và chống ô nhiễm môi trường

- ở Đài Loan với công nghệ sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phế thải

mùn rác, phế thải chăn nuôi công suất hàng trăm ngàn tấn/ năm (Lei

Chu Enterprise Co., Ltd 2000)

- ở ấn Độ dùng công nghệ vi sinh vật xử lý hèm rượu, bã bùn lọc trong quá trình

sản xuất đường để thành phân hữu cơ bón cho cây trồng với công suất hàng

chục ngàn tấn/ năm (Công nghệ Bioearth của Alfa- Lavan Ltd, 1998)

2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước

ở Việt Nam vấn đề chống ô nhiễm môi trường mới được nghiên cứu nhiều vào cuối

thập kỷ 90 với các chương trình, các đề tài Nhà nước:

- Đề tài KHCN 02- 04 (A,B) giai đoạn 1996- 2000 do GS Lê Văn Nhương chủ trì

xử lý phế thải hữu cơ rắn (lá mía, vỏ cà phê ) băng công nghệ sinh học chống

ô nhiễm môi trường

- Đề tài cấp bộ: B 99-32-46; B 001- 32- 09 giai đoạn 1999- 2001 do PGS Nguyễn

Xuân Thành chủ trì xử lý phế thải mùn mía, bùn mía bằng công nghệ vi sinh

thành phân hữu cơ bón cho cây mía đường

- Đề tài cấp Tổng công ty: Xử lý phế thải của nhà máy đường bằng công nghệ

sinh học do PGS Nguyễn Xuân Thành, PGS Nguyễn Đình Mạnh phối hợp với

tổng công ty mía đường Việt Nam, tổng công ty mía đường Lam Sơn - Thanh

Hóa để thành phân hữu cơ bón cho cây trồng

 

pdf42 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 10320 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Sản xuất phân hữu cơ từ rác thải hữu cơ sinh hoạt và phế thải nông nghiệp để dùng làm phân bón cho rau sạch vùng ngoại vi Thành Phố, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfSản xuất phân hữu cơ từ rác thải hữu cơ sinh hoạt và phế thải nông nghiệp để dùng làm phân bón cho rau sạch vùng ngoại vi thành phố.pdf
Tài liệu liên quan