Luận văn Sự hiệu chỉnh đầy đủ và nửa đầy đủ trong các phương pháp xấp xỉ giải bài toán quy hoạch ngẫu nhiên

(Bản scan)

Luận văn Sự hiệu chỉnh đầy đủ và nửa đầy đủ trong các phương pháp xấp xỉ giải bài toán quy hoạch ngẫu nhiên

Mục lục

Chương 1: Kiến thức chuẩn bị

Chương 2: Các phương pháp xấp xỉ giải bài toán quy hoạch ngẫu nhiên

Chương 3: Sự hiệu chỉnh đầy đủ và sự hiệu chỉnh nửa đầy đủ

Kết luận

pdf45 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1377 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Sự hiệu chỉnh đầy đủ và nửa đầy đủ trong các phương pháp xấp xỉ giải bài toán quy hoạch ngẫu nhiên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf409.pdf
Tài liệu liên quan