Luận văn Sự tồn tại và tính liên thông của tập nghiệm đối với bài toán cân bằng vecto suy rộng

Lời cam đoan

Lời câm ơn ỉỉ

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tát iv

Mở đàu 1

Chương 1. Kiến thức chuẩn bị 3

1.1. Tập lồi và một ĩỉ> tính chất 3

1.2. Không gian lồi địa phương 5

1.3. Khái niệm ánh xạ đa trị 6

1.4. Một sỏ tính chất cùa ánh xạ đa trị 8

1.4.1. Nón trong không gian tuyến tính 9

1.4.2. Tính liên tục theo nón của ánh xạ đa trị 10

1.4.3. Tính lồi theo nón của ánh xạ đa trị 14

Chương 2. Sự tồn tại và tính liên thông của tập nghiệm đối vơi bài toán tựa cân bàng vóc tơ suy rộng 16

2.1. Một số kiến thức mỡ đầu 16

2.2. Sự tồn tại nghiệm 23

2.3. Tính liên thõng 28

Két luận 38

Tài liệu tham khảo 39

 

pdf46 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 26/02/2022 | Lượt xem: 158 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Sự tồn tại và tính liên thông của tập nghiệm đối với bài toán cân bằng vecto suy rộng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_su_ton_tai_va_tinh_lien_thong_cua_tap_nghiem_doi_vo.pdf
Tài liệu liên quan