Luận văn Thiết kế mô hình điều trị bệnh phụ khoa bằng laser công suất thấp

MỤC LỤC

ĐỀ MỤC Trang

Trang bìa . . . . i

Nhiệm vụ luận văn

Lời cảm ơn . . . .ii

Lời giới thiệu . . . iii

Mục lục . . . . v

Danh sách hình vẽ . . . ix

PHẦN THỨ NHẤT : TỔNG QUAN

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH LIÊN QUAN TRỰC

TIẾP ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN

1.1. Khái niệm cơ bản về các khối u lành tính ở ngực . . 1

1.1.1. Cấu tạo ngực . . . 1

1.1.2. Các khối u lành tính ở ngực . . . 3

1.1.3. Các phương pháp điều trị các khối u lành tính ở ngực . 5

1.2. Các bệnh viêm sinh dục . . . 6

1.2.1. Đại cương về viêm sinh dục . . . 6

1.2.2. Các loại viêm sinh dục . . . 8

1.2.2.1. Viêm âm đạo . . . 8

1.2.2.2. Viêm cổ tử cung . . . 9

1.2.2.3. Viêm niêm mạc tử cung . . 10

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP www.bme.vn

SVTH : BÙI PHƯƠNG ANH GVHD : PGS.TS TRẦN MINH THÁI vii

1.2.2.4. Viêm phần phụ . . . 10

1.3. Các khối u lành tính ở bộ phận sinh dục . . 11

1.3.1. U xơ tử cung . . . 11

1.3.2. U nang buồng trứng . . . 12

1.3.3. Khối u đệm buồng trứng . . . 15

1.3.4. Khối u tế bào mầm . . . 15

CHƯƠNG 2: MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI LUẬN VĂN.

2.1 Bối cảnh hình thành đề tài . . . 16

2.2 Mục tiêu của đề tài . . . 18

2.3 Các nhiệm vụ chính của đề tài . . . 18

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH HÓA SỰ LAN TRUYỀN ÁNH SÁNG TRONG

3.1 LÝ THUYẾT VỀ SỰ LAN TRUYỀN ÁNH SÁNG TRONG MÔ

3.1.1. Các t hông số quang học của mô . . 20

3.1.1.1. Hệ số hấp thu . . . 20

3.1.1.2. Hệ số tán xạ . . . 23

3.1.1.3. Hệ số bất đẳng hướng . . . 26

3.1.2 Phương trình vận chuyển . . . 27

3.1.3 Quang học mô . . . 28

3.1.3.1 Hệ số hấp thu của biể u bì . . . 28

3.1.3.2 Hệ số tán xạ của biểu bì . . . 31

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP www.bme.vn

SVTH : BÙI PHƯƠNG ANH GVHD : PGS.TS TRẦN MINH THÁI viii

3.1.3.3 Hệ số hấp thu của hạ bì . . . 32

3.1.3.4 Hệ số tán xạ của hạ bì . . . 33

3.2 PHƯƠNG PHÁP MONTE CARLO VỀ SỰ LAN TRUYỀN ÁNH

SÁNG TRONG MÔ SINH HỌC

3.2.1 Giới thiệu . . . . 36

3.2.2 Vấn đề cần giải quyết và các hệ tọa độ . . 38

3.2.3 Mô phỏng sự lan truyền của photon . . 40

3.2.3.1 Lấy mẫu các biến ngẫu nhiên . . 41

3.2.3.2 Mô hình chùm photon . . . 43

3.2.3.3 Chiếu photon . . . 44

3.2.3.4 Đường đi của photon . . . 44

3.2.3.5 Sự di chuyển củ a photon . . . 46

3.2.3.6 Sự hấp thụ photo n . . . 46

3.2.3.7 Sự tán xạ photon . . . 47

3.2.3.8 Sự kết liễu photon . . . 48

3.2.4 Sự phân bố photon bên trong . . . 49

PHẦN THỨ HAI : KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG . . . 51

CHƯƠNG 5: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ CÁC

BỆNH VIÊM NHIỄM VÀ KHỐI U LÀNH TÍNH Ở HỆ SINH

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP www.bme.vn

SVTH : BÙI PHƯƠNG ANH GVHD : PGS.TS TRẦN MINH THÁI ix

DỤC, NGỰC CỦA NỮ BẰNG LASER BÁN DẪN LÀM

VIỆC Ở CÁC BƯỚC SÓNG KH ÁC NHAU VỚI CÔNG SUẤT

THẤP

5.1. Các đáp ứng sinh học do hiệu ứng kích thích sinh học mang lại là cơ sở

chính cho phươ ng pháp điều trị . . . 67

5.2. Sử dụng hiệu ứng hai bước sóng đồng thời, do hai loại Laser bán dẫn . 68

5.3. Sử dụng tác dụng điều trị của huyệt theo châm cứu cổ truyền phương

Đông trong điều trị các bệnh phụ khoa . . 68

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ MÔ HÌNH ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH VIÊM

NHIỄM VÀ KHỐI U LÀNH TÍNH Ở HỆ SINH DỤC, NGỰC

CỦA NỮ BẰNG LASER BÁN DẪN CÔNG SUẤT THẤP

6.1. Bộ phận điều trị của thiết bị . . . 70

6.2. Bộ phận định thời phục vụ cho điều trị . . 71

6.3. Bộphận kiểm tra hoạt động của Laser v à các bộ phận chức năng . 72

6.4. Nguồn nuôi cho thiết bị . . . 72

6.5. Phương thức thực hiện điều trị . . . 72

CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN . . . 75

TÀI LIỆU THAM KHẢO . . . 78

PHỤ LỤC A: CÁC HUYỆT . . . 80

PHỤ LỤC B: CÁC BÀI THUỐC ĐÔNG Y ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH PHỤ

KHOA . . . . . 92

pdf104 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2136 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thiết kế mô hình điều trị bệnh phụ khoa bằng laser công suất thấp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế mô hình điều trị bệnh phụ khoa bằng laser công suất thấp.pdf
Tài liệu liên quan