Luận văn Tiêu chuẩn eisenstein về tính bất khả quy của đa thức

Lời nói đầu 3

Chương 1 Tiêu chuẩn Eisenstein 5

1.1 Da thức bất khả quy 5

1.2 Tiêu chuẵn Eisenstein 11

1.3 Lịch sử phát hiộn và chứng minh Tiêu chuẩn Eisenstein . 14

Chương 2 Một số mở rộng của tiêu chuẩn Eisenstein 18

2.1 Mờ rộng cho trường hợp đa thức với hộ số nguyên 18

2.2 Miền phàn tích duy nhất (UFD) 25

2.3 Mờ rộng cho trường hợp đa thức với hộ số trên miền UFD . . 29

2.4 Vận dụng xét tính bất khả quy cùa đa thức 31

Kết luận 45

Tài liêu tliain khảo 46

 

pdf48 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 28/02/2022 | Lượt xem: 122 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tiêu chuẩn eisenstein về tính bất khả quy của đa thức, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_tieu_chuan_eisenstein_ve_tinh_bat_kha_quy_cua_da_th.pdf
Tài liệu liên quan