Luận văn Tìm hiểu VNP và cấu hình camera IP

(Bản scan)

Tìm hiểu VNP và cấu hình Ip

Mục lục

Phần 1: Giới thiệu về mạng máy tính

Chương 1: Khái quát về mạng máy tính

Chương 2: Mô hình OSI

Chương 3: Mô hình TCP/IP

Phần 2: Camera IP

Chương 1: Tổng quan camera

Chương 2: Cấu hình và khai thác camera IP

Phần 3: Mạng riêng ảo VPN

pdf163 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1827 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tìm hiểu VNP và cấu hình camera IP, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfVPN & CameraIP.pdf
Tài liệu liên quan