Luận văn Tính siêu lồi, tính Taut và tính K - Đầy của các tập mở không bị chặn trong Cn

Lời cam đoan

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Mở dầu 1

1 Kiến thức chuẩn bị 3

1.1 Ảnh xạ chỉnh hình 3

1.2 Dịnh lý Ascoli 4

1.3 Hàm điều hòa dưới 5

1.4 Hàm đa điều hòa dưới 5

1.5 Hàm đa điều hòa dưới peak và antipcak 6

1.6 Giả metric vi phân Rcydcn - Kobayashi 6

1.7 Giả khoảng cách Kobayashi 7

1.8 Tính hyperbolic của một miền 8

1.9 Miền taut 9

2 Tính siêu lồi, tính taut và tính Ầ-dặy của các tập mở trong

C" 10

 

pdf45 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 26/02/2022 | Lượt xem: 341 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tính siêu lồi, tính Taut và tính K - Đầy của các tập mở không bị chặn trong Cn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_tinh_sieu_loi_tinh_taut_va_tinh_k_day_cua_cac_tap_m.pdf
Tài liệu liên quan