Luận văn Tương đẳng trên một số lớp nửa nhóm chính quy

(Bản scan)

Luận văn Tương đẳng trên một số lớp nửa nhóm chính quy

Mục lục

Lời nói đầu

Chương 1: Các khái niệm cơ bản

Chương 2: Tương đẳng trên một số lớp nửa nhóm chính quy

Kết luận

pdf30 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1462 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tương đẳng trên một số lớp nửa nhóm chính quy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf355.pdf
Tài liệu liên quan