Luận văn Nghiên cứu thu nhận protease kiềm tính và ứng dụng trong xử lý phế liệu da giày

(Bản scan)

Luận văn Nghiên cứu thu nhận protease kiềm tính và ứng dụng trong xử lý phế liệu da giày

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan tài liệu

Chương 2: Nguyên liệu và phương pháp

Chương 3: Kết quả và biện luận

Chương 4: Kết luận và kiến nghị

pdf68 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1711 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu thu nhận protease kiềm tính và ứng dụng trong xử lý phế liệu da giày, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
Tài liệu liên quan