Luận văn Vai trò của tổ chức đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị Việt Nam

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ

MINH – THÀNH TỐ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT

NAM, LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1.1 Hệ thống chính trị Việt Nam 7

1.2 Lược sử hình thành và phát triển của tổ chức Đoàn qua các kỳ

đại hội 11

Kết luận chương 1 27

CHƯƠNG 2: VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN

TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN GIAI ĐOẠN 2007 – 2017

2.1 Đoàn Thanh niên tích cực, chủ động và thường xuyên tham gia

công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, xứng đáng là đội dự bị

tin cậy của Đảng.

28

2.2 Đoàn Thanh niên tích cực tham gia vào việc xây dựng Nhà nước

Việt Nam xã hội chủ nghĩa bằng việc tổ chức thực hiện các chủ

trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia, phối

hợp cùng các Bộ, Ban, Ngành.

30

2.3 Hàng năm Đoàn Thanh niên tích cực phối hợp làm tốt công tác

với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo vai trò thành viên của Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam.

43

2.4 Đoàn Thanh niên phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động 44

2.5 Đoàn Thanh niên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 47

2.6 Đoàn Thanh niên phối hợp với Hội Cựu chiến binh Việt Nam 48

2.7 Đoàn Thanh niên phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam 50

Kết luận chương 2 51

pdf98 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 17/03/2022 | Lượt xem: 383 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Vai trò của tổ chức đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lôi cuốn sự tham gia tình nguyện, tự giác của các đoàn viên, thanh niên, phù hợp với từng đối tượng và địa bàn cụ thể; phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; được đổi mới một 37 cách sáng tạo, gắn liền với những hoạt động cụ thể, có giá trị thiết thực, nhằm tạo được những hiệu ứng tích cực trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Cần tập trung tuyên truyền nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ở các cơ sở đoàn, trên hệ thống website, ứng dụng công nghệ thông tin, bản tin thanh niên và hệ thống truyền thanh của các địa phương. Các cơ quan của ngành Tài nguyên và Môi trường phải có sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả để đoàn thanh niên làm tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng này. (ii) Xây dựng các mô hình thanh niên ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Cần quan tâm triển khai xây dựng các mô hình, công trình thanh niên cụ thể, thiết thực, gắn với các hoạt động khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường và điều kiện sống của người dân như: ra quân đồng loạt dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, xây dựng các công trình nước sạch v.v. (iii) Không ngừng trau dồi tri thức, tích cực tham gia, giám sát, phản biện trong xây dựng chính sách về quản lý tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu. 2.2.6 Trong công tác tham gia, phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ và Trung ương Đoàn đã thực hiện ký kết Chương trình phối hợp theo từng giai đoạn. Để giúp thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc, vùng sâu, vùng xa tiếp cận với khoa học và công nghệ, Đoàn thanh niên phối hợp với ngành Khoa học và Công nghệ và các ngành liên quan tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên; hỗ trợ thanh niên vay vốn sản xuất. Trong 5 năm (2011-2016) các cấp bộ Đoàn đã phối hợp tổ chức khoảng 16,5 nghìn lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho hơn 1,5 triệu lượt đoàn viên, thanh niên; thành lập và duy trì hơn 52 nghìn tổ hợp tác, 38 hợp tác xã, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn duy trì hoạt động hàng ngàn điểm trình diễn kỹ thuật, củng cố và đổi mới phương thức tổ chức hoạt động của các câu lạc bộ “Khoa học kỹ thuật trẻ”, “Sáng tạo trẻ”, “Khuyến nông” thu hút hàng triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia [18. tr.1]. Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức 24 lớp tập huấn về nâng cao nhận thức về Khoa học và Công nghệ cho gần ba nghìn đoàn viên thanh niên ở nông thôn và miền núi nhằm trang bị kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ sinh học và những ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn đời sống như chăn nuôi, trồng trọt. Nhằm khích lệ sức sáng tạo của các bạn trẻ, hai đơn vị phối hợp tổ chức nhiều giải thưởng như giải thưởng khoa học kỹ thuật thanh niên mang tên “Quả cầu vàng”; phần thưởng “Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật”, “Giải thưởng Lương Định Của” Đồng thời triển khai hai dự án “Xây dựng mô hình cung cấp thông tin khoa học, công nghệ cho thanh niên” tại các tỉnh Bắc Trung Bộ và các tỉnh Đồng bằng Sông Tiền thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 – 2015”. Các dự án này góp phần cung cấp thông tin khoa học, công nghệ hữu ích, thiết thực cho thanh niên và người dân, góp phần đẩy nhanh việc áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống trên địa bàn nông thôn. Thông qua các chương trình phối hợp, hàng năm Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với các đơn vị có liên quan đã tổ chức các giải thưởng, hội thi để khuyến khích các hoạt động khoa học công nghệ trong thanh niên; xây dựng các câu lạc bộ, vườn ươm để tạo cho các bạn trẻ những sân chơi mang tính tri thức, trí tuệ cao; tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và kinh phí để khuyến khích, ủng hộ thanh niên tham gia trực tiếp vào các hoạt động hoa 39 học, công nghệ. Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 đã quy định cụ thể các chính sách đãi ngộ về lương, phụ cấp trách nhiệm, tham gia các hội thảo, hội nghị quốc tế đối với các nhà khoa học trẻ tài năng là một trong ba nhóm đối tượng được trọng dụng đặc biệt cùng với các nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng. Theo đó, giai đoạn 2016 – 2020, hai bên cùng chú trọng tổ chức các hoạt động phổ biến, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên, ưu tiên vào lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, bảo quản chế biến sau thu hoạch và các địa bàn thuộc huyện nghèo, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Mỗi tỉnh, thành Đoàn xây dựng ít nhất hai mô hình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, tham gia đào tạo cán bộ kỹ thuật cho địa phương, tập huấn kỹ thuật cho thanh niên nông thôn. Hai bên tiếp tục tổ chức các hoạt động bồi dưỡng tài năng trẻ và phát huy nguồn nhân lực thanh niên, thông qua việc duy trì và đổi mới các cuộc thi: hội thi Tin học trẻ; hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ; giải thưởng “Quả Cầu Vàng”; Đại hội Tài năng trẻ[18, tr.1]. Đặc biệt, giai đoạn năm 2016 – 2020, hai bên phối hợp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhất là với các doanh nghiệp khởi nghiệp khoa học, công nghệ, thông qua việc hình thành các trung tâm hỗ trợ sáng tạo khởi nghiệp nhằm kết nối vốn, các quỹ đầu tư, đào tạo, tập huấn, trợ giúp pháp lý... Tập trung hỗ trợ thanh niên hình thành các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, là đầu mối đề xuất tham gia dự án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia” cho thanh niên và các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên. 40 2.2.7 Trong công tác tham gia, phối hợp cùng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Trung ương Đoàn và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng có nhiều hoạt động phối hợp lâu dài, trong đó nổi bật là chương trình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nam, nữ thanh niên về trách nhiệm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc giai đoạn 2012 – 2015 được ký kết theo văn bản số văn bản 4277/CTPH ngày 30 tháng 11 năm 2012 và Chương trình phối hợp về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong thanh, thiếu nhi giai đoạn 2014 – 2017 ngày 10 tháng 4 năm 2014 [22, tr.1]. Định kỳ hàng năm, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam thống nhất ký kết và triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Chương trình này được thực hiện suốt từ năm 2008 đến nay, xuất phát từ hợp tác giữa Trung ương Đoàn với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện xây dựng “lớp học thân thiện với học sinh” [11, tr.7]. 2.2.8 Trong công tác tham gia, phối hợp cùng Bộ Công an Sự phối hợp giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT ban hành ngày 24 tháng 6 năm 2010 về phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh niên giai đoạn 2010 – 2015; kế hoạch phối hợp số 9330/KHPH ngày 01 tháng 11 năm 2011 giữa Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam về phối hợp hoạt động giáo dục phạm nhân, trại giam trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2011 – 2015 (được thống nhất tiếp tục duy trì giai đoạn 2015-2019) với chỉ tiêu cụ thể mỗi năm giúp ít nhất 100 thanh niên mãn án 41 trở về địa phương được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, bằng trao vốn, hoặc giới thiệu việc làm tại doanh nghiệp địa phương. Qua đó, nhiều lợi ích mang tính nhân văn từ việc triển khai chương trình này. Từ năm 2010 đến nay, hơn 700 thanh niên hoàn lương được chương trình hỗ trợ, đã thậm chí có thanh niên còn xây dựng được doanh nghiệp riêng, và ưu tiên tuyển dụng thanh niên mãn hạn tù do tổ chức Đoàn thông qua Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam giới thiệu nhận việc [26, tr.6]. Đối với chương trình “Thanh niên với Văn hóa giao thông” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Cục Cảnh sát giao thông tổ chức, được chính thức phát động từ ngày 2 tháng 9 năm 2010 đến nay, nhằm trang bị kiến thức về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn trong thanh niên. 2.2.9 Trong công tác tham gia, phối hợp cùng Ban Tôn giáo chính phủ Công tác thanh niên trong công tác tôn giáo là nhiệm vụ quan trọng trên mặt trận tư tưởng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, ngày 18 tháng 4 năm 2017, Ban Tôn giáo Chính phủ và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2013 - 2017 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2022 [27, tr.1]. Đánh giá về công tác phối hợp trong giai đoạn 2013 - 2017 cho thấy, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cùng cấp tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ đồng bào tôn giáo nói chung, thanh niên tín đồ tôn giáo nói riêng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Hoạt động Đoàn, Hội ở vùng đồng bào tôn giáo ở nhiều nơi có nhiều đổi mới trên cơ sở bám sát tình hình địa phương, tâm tư, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên, từ đó vừa đồng hành, chăm lo cho thanh niên, vừa tuyên truyền, vận động và tổ chức cho thanh niên xung kích phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong vùng đồng bào 42 tôn giáo thu được nhiều kết quả tích cực, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được mở rộng, số lượng đoàn viên, thanh niên và cán bộ Đoàn, Hội các cấp là tín đồ tôn giáo ngày càng tăng, phát huy được vai trò của đội ngũ chức sắc, chức việc trong tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo. Các tỉnh thành Đoàn đều có đại diện chức sắc tôn giáo trẻ tham gia làm Ủy viên Ủy ban Hội liên hiệp thanh niên cấp tỉnh thành. Một số đơn vị còn có đại diện chức sắc tôn giáo tham gia ở Hội liên hiệp thanh niên cấp quận, cấp huyện. Một số Hội liên hiệp thanh niên cấp tỉnh thành còn tổ chức được công tác phối hợp với giáo hội Phật giáo để mở trại hè thanh niên phật tử; phối hợp nhiều nhà thờ, nhà chùa tổ chức vận động tu sĩ và người theo đạo tham gia hiến máu nhân đạo, tổ chức “tết trồng cây” hoặc “trồng cây nhớ Bác” trong khuôn viên nhà thờ, nhà chùa và có mở rộng cho đoàn viên thanh niên ngoài đạo cùng đến tham gia hiến máu, tham gia trồng cây [27, tr.1]. Theo nội dung ký kết, trong giai đoạn 2017 - 2022, Trung ương Đoàn và Ban Tôn giáo Chính phủ sẽ tập trung các hoạt động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn, Hội về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tổ chức tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đến các tầng lớp nhân dân, đồng bào tín đồ tôn giáo, chức sắc, nhà tu hành trẻ của các tôn giáo; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp; xây dựng tổ chức Đoàn vùng có đông đồng bào tín đồ tôn giáo vững mạnh; tăng cường kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện chương trình. Với nội dung ký kết trên, trong giai đoạn 2017 - 2022, Ban Tôn giáo Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo ở các địa phương ký kết chương trình phối hợp với các tỉnh, thành đoàn để triển khai các nội dung phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, từng địa phương; tiếp 43 tục quan tâm để kịp thời thông tin các vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo, công tác thanh niên tín đồ tôn giáo cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn; tăng cường phối hợp, bồi dưỡng, đào tạo về nghiệp vụ tôn giáo cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội chuyên trách trong cả nước; hỗ trợ Trung ương Đoàn, Trung ương Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam nhằm phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành trẻ tham gia các hoạt động Đoàn, Hội và tham gia thành viên Ủy ban Hội liên hiệp thanh niên các cấp. Bên cạnh đó, hai đơn vị thường trực của chương trình phối hợp cần chủ động tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Tôn giáo Chính phủ để có kế hoạch cụ thể hóa hàng năm, kịp thời bổ sung hỗ trợ nhau trong công tác phối hợp; kịp thời tôn vinh, tuyên dương cá nhân điển hình tiên tiến trong thanh niên tín đồ tôn giáo; tăng cường chia sẻ nghiệp vụ liên quan đến công tác tôn giáo và tổ chức tôn giáo ở Việt Nam. 2.3 Hàng năm Đoàn Thanh niên tích cực phối hợp làm tốt công tác với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày 19 tháng 12 năm 2016 tại Hà Nội, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp năm 2016 và ký kết chương trình phối hợp năm 2017. Theo báo cáo đánh giá năm 2016, công tác phối hợp của Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổ chức Đoàn trong năm 2016 đã đạt được một số kết quả nhất định như: tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị 44 quyết Đại hội XII của Đảng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên; triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua (cụ thể như: phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2016 với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, triển khai xây dựng 85 cầu nông thôn, 85 mô hình “Vườn rau cho em” tại các trường nội trú và bán trú của các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ; tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung). Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn cũng rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động, nhân rộng mô hình tổ hợp tác và hợp tác xã thanh niên, chi hội phát triển kinh tế, chi hội nghề nghiệp. Cụ thể đã có 2.812 Đoàn xã, thị trấn thành lập được 2.979 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế với 31.803 thanh niên tham gia, có 6.580 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi [14, tr.1]. Để duy trì phối hợp tốt giai đoạn 2017-2020, chương trình hợp tác đã ký kết với nội dung là: ưu tiên giải quyết các vấn đề quan tâm, bức xúc của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để nâng cao hiệu quả các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; tránh sự chồng chéo về nội dung, đối tượng nhất là ở địa bàn khu dân cư. Cụ thể, triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân; triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua; các hoạt động tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, giám sát, phản biện xã hội; phối hợp trong công tác đối ngoại nhân dân, củng cố tổ chức, đội ngũ cán bộ; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ công tác cho cán bộ. 2.4 Đoàn Thanh niên phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Dựa trên chương trình ký kết giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giai đoạn 2012 – 2017, có 49/63 Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố ký chương trình phối hợp với tỉnh, 45 thành Đoàn. Thời gian qua, hai bên đã quan tâm, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, công nhân viên chức lao động ưu tú để cấp ủy bồi dưỡng kết nạp Đảng, trong đó có khoảng 400.000 công đoàn viên ưu tú và 7.000 đoàn viên thanh niên ưu tú [13, tr.1]. Với chương trình phối hợp này, đến nay, các cấp bộ Đoàn và Công đoàn đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhằm đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đồng hành với đoàn viên, thanh niên công nhân, tiêu biểu như: Lễ cưới tập thể cho thanh niên tại tỉnh Bình Dương, Sóc Trăng, Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh ; phát triển mô hình “Khu lưu trú văn hóa”, “Nhà trọ văn hóa”, “Chủ nhà trọ tốt bụng” , “Chi hội thanh niên nhà trọ” tại các khu nhà trọ; mô hình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động và Đoàn thanh niên trao tặng “căn phòng mơ ước” cho các cặp đôi công nhân lao động giỏi và tích cực tham gia phong trào địa phương và trao tặng “mái ấm công đoàn” cho những hộ gia đình công nhân trẻ là cán bộ công đoàn/ nữ công/ chi đoàn có hoàn cảnh khó khăn [26, tr.6]. Đặc biệt là chương trình “Tiếp sức thanh niên công nhân” do Trung ương Đoàn và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tổ chức đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, công nhân, người lao động tham dự với các nội dung: mua hàng trợ giá; mua hàng Việt Nam chất lượng cao và bình ổn giá, tham gia các buổi học tập nâng cao kỹ năng ứng xử giao tiếp miễn phí, tham gia các buổi tập huấn kiến thức phòng cháy chữa cháy, tai nạn điện miễn phí; tham gia các chương trình ca múa nhạc dân tộc đặc sắc, đưa thanh niên công nhân về quê dịp tết v.v [26, tr.5]. Để tiếp nối các hoạt động phối hợp thiết thực và ý nghĩa của giai đoạn trước, ngày 28 tháng 8 năm 2017 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn 2017 – 2022 [13, tr.1]. Chương trình phối hợp giai đoạn này tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: 46 tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên công nhân, người lao động, chủ doanh nghiệp; nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của Đoàn viên, thanh niên công nhân và tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp. Tuyên truyền và phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đoàn viên, thanh niên công đoàn. Tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện gắn với việc xây dựng “Tổ công nhân tự quản”, tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên thanh niên công nhân về phòng chống các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội. Hai bên cũng sẽ tập trung chăm lo, hỗ trợ, đồng hành, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, thanh niên công nhân; đồng thời phát triển đoàn viên, hội viên, tiến tới thành lập tổ chức Công đoàn, Chi đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Phối hợp công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn, cán bộ đoàn, hội và lực lượng thanh niên công nhân nòng cốt tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, khu công nghiệp, khu chế xuất. Bồi dưỡng kết nạp thanh niên công nhân ưu tú vào tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Với ba nhóm nội dung và 15 đầu việc, hệ thống các cấp bộ Đoàn từ Trung ương đến địa phương sẽ tiếp tục cụ thể hóa nội dung một cách hiệu quả nhất. Mục tiêu cuối cùng trong hoạt động của hai bên là hướng tới tạo môi trường thuận lợi nhất cho thanh niên công nhân để họ có thể chia sẻ, gửi gắm nguyện vọng của mình; qua đó, hai tổ chức có thể đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của thanh niên công nhân. 47 2.5 Đoàn Thanh niên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nhằm tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết, phối hợp công tác vì mục tiêu chung, tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp trong công tác nữ thanh niên và công tác giáo dục nếp sống gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc cho nam nữ thanh niên, ngày 23 tháng 12 năm 2013, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp giữa hai tổ chức đoàn thể trong việc thúc đẩy các hoạt động đối với nữ thanh niên giai đoạn 2013 – 2017 [12, tr.1]. Theo Chương trình phối hợp, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên các cấp sẽ tăng cường các hoạt động tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết các Đại hội phù hợp với nguyện vọng và tình hình thực hiện của nữ thanh niên. Hai cơ quan chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật trong nữ thanh niên thông qua các diễn đàn: tâm lý lứa tuổi, tình yêu, tình bạn, tư vấn chính sách thai sản, chăm sóc sức khỏe sinh sản, hôn nhân gia đình Hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ thanh niên; đẩy mạnh các phong trào thi đua của phụ nữ Việt Nam gắn với các phong trào thi đua trong nữ thanh niên ở các địa phương, đơn vị. Hàng năm, hai cơ quan phối hợp tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo cho cán bộ trực tiếp làm công tác nữ thanh niên và nữ cán bộ Đoàn chủ chốt các tỉnh, thành về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, tạo điều kiện để nữ thanh niên phát huy hiệu quả vai trò của phụ nữ trong học tập, lao động, công tác và đời sống. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ động giới thiệu các tập thể, cá nhân xét trao giải thưởng Kovalevskaia, giải thưởng “Phụ 48 nữ Việt Nam” đối với nữ thanh niên và những cán bộ Đoàn có đóng góp tích cực cho công tác phụ nữ. Riêng chương trình phát hiện và tuyên dương “Người con hiếu thảo” đã được duy trì từ nhiều năm trước. Để thiết thực trong tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do Nhà nước chỉ đạo, hai cơ quan phối hợp nâng cấp lên thành chương trình vận động “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền” và chương trình “Liên hoan người con, dâu, rể hiếu thảo”. Chương trình này được duy trì hai năm một lần. Trong công tác phối hợp, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cam kết sẽ thường xuyên trao đổi điều chỉnh, bổ sung những nội dung, hình thức hoạt động mới phù hợp với điều kiện mỗi bên và thực tế của các địa phương, đơn vị. 2.6 Đoàn Thanh niên phối hợp với Hội Cựu chiến binh Việt Nam Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam có nhiều hoạt động phối hợp trong mười năm qua. + Chương trình phối hợp về “xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012” được ban hành năm 2009. Báo cáo tổng kết của chương trình phối hợp trong ba năm này, Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh các cấp đã tập trung xây dựng các mô hình điển hình như: Chi đoàn làm theo lời Bác, Đoàn viên làm theo lời Bác, Xứng danh bộ đội cụ Hồ. Sau ba năm, đã vận động tập hợp được hơn một triệu cựu quân nhân mà đa số là trong độ tuổi thanh niên tham gia sinh hoạt trong hai mươi chín nghìn câu lạc bộ cựu quân nhân cơ sở. Với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, các năm qua Đoàn Thanh niên các cấp đã tổ chức hàng nghìn đoàn đại biểu thăm hỏi, tặng quà các gia đình 49 chính sách, gia đình Thanh niên Xung phong, gia đình Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn Kết quả là đã hỗ trợ, xây dựng gần 95 nghìn nhà nhân ái với số tiền gần 4.000 tỷ đồng; tổ chức đồng loạt trong toàn quốc lễ “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ” vào tối 26 tháng 7 hàng năm tại tất cả Nghĩa trang Liệt sĩ trong cả nước [23, tr.1]. + Chương trình phối hợp số 28/CTPH giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với Hội Cựu Chiến binh Việt Nam ban hành năm 2012 về “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2012 - 2017” . Năm năm qua, Hội viên Hội Cựu Chiến binh cùng các cấp tham gia công tác giáo dục tư tưởng chính trị, bồi dưỡng lập trường quan điểm, mục tiêu lý tưởng cách mạng xây dựng động cơ phấn đấu cho thanh, thiếu niên; nhất là tổ chức giáo dục truyền thống của dân tộc của Đảng, của Quân đội nhân dân Việt Nam với nhiều hình thức phong phú sáng tạo như là: Hành trình về nguồn, Nói chuyện nhân ngày truyền thống. Các cấp bộ Đoàn thanh niên luôn đảm bảo công tác thăm và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công, đồng thời tổ chức hàng nghìn ngày công tu sửa, trồng cây xanh, vệ sinh khu vực nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sỹ ở các địa phương, giúp gia đình chính sách, người có công tu sửa, xây mới nhà ở [23, tr.1]. Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2016 của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, qua phối hợp tổ chức đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp giúp thanh niên con cháu gia đình cựu chiến binh phát triển kinh tế, tính từ năm 2011 đến năm 2016, Hội Cựu chiến binh cả nước đã giảm được 155 nghìn hộ nghèo, xóa đư

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_vai_tro_cua_to_chuc_doan_thanh_nien_cong_san_ho_chi.pdf
Tài liệu liên quan