Luận văn Vấn —đề duy nh‡ất cho hà€m phâ…n hìœnh chung nhau một hà€m nhỏ

MỞ ĐẦU 1

1 Kiến thức cơ sở chuẩn bị 3

1.1. Hai định lý cơ bản trong lý thuyết Ncvanlinna 3

1.1.1. Các hàm Nevanỉinna và tính chất 3

1.1.2. Hai định lý cơ bản 5

1.2. Hàm phân hình chung nhau một giá trị hay hàm nhỏ . . 13

1.2.1. Khái niệm mở đầu 13

1.2.2. Một số tính chát 16

2 Vấn đề duy nhất của hàm phân hình kill da thức chứa

dạo hàm chung nhau một hàm nhỏ 21

2.1. Trường hợp đa thức chứa đạo hàm cấp 1 21

2.2. Trường hợp đa thức chứa đạo hàm cấp cao 33

Kết luận 41

Tài liệu tham khảo

41

 

pdf48 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 26/02/2022 | Lượt xem: 299 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Vấn —đề duy nh‡ất cho hà€m phâ…n hìœnh chung nhau một hà€m nhỏ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_van_de_duy_nhat_cho_ham_phan_hinh_chung_nhau_mot_ha.pdf
Tài liệu liên quan