Luận văn Vấn đề game online đƣợc phản ánh trên báo điện tử ở Việt Nam

MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG 1: TIẾP CẬN LÝ THUYẾT VỀ GAME ONLINE TRÊN

BÁO ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM. 7

1.1.Các khái niệm liên quan. 7

1.1.1.Khái niệm Game online . 7

1.1.2.Khái niệm báo điện tử. 7

1.2.Game Online trong đời sống văn hóa Việt Nam và Thế giới . 9

1.2.1.Khái lược về sự ra đời của Internet. 9

1.2.2.Sự du nhập của Game online vào Việt Nam. 12

1.3.Vấn đề Game online được thông tin trên báo chí Việt Nam . 20

1.3.1. Game online được phản ánh trên các loại hình báo chí. 20

1.3.2. Những lợi thế riêng của báo điện tử trong phản ánh về vấn đề

game online . 22

Tiểu kết chương 1. 28

CHưƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THÔNG TIN VỀ VẤN ĐỀ

GAME ONLINE TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM . Error! Bookmark

not defined.

2.1. Giới thiệu về các tờ báo được lựa chọn khảo sát Error! Bookmark not

defined.

2.1.1. Báo VnExpress.

2.1.2. Báo Tuổi Trẻ Online .

2.1.3. Báo Thanh Niên Online .

2.1.4. Báo Dân Trí.

2.2. Tiêu chí lựa chọn các bài báo viết về vấn đề Game online .

2.3. Phân tích thực trạng game online trên báo Tuổi Trẻ Online, Thanh

Niên Online, VnExpress và Dân Trí .

2.3.1. Nội dung thông tin .

2.3.2. Hình thức thông tin .

Tiểu kết chương 2.

pdf43 trang | Chia sẻ: anan10 | Lượt xem: 495 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Vấn đề game online đƣợc phản ánh trên báo điện tử ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
là báo Internet đầu tiên ở Việt Nam. Hiện nay, việc sử dụng thuật ngữ định danh loại hình báo chí mà thông tin được chuyển tải và tiếp nhận qua mạng Internet vẫn chưa thống nhất và đang là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Trên thế giới, loại hình báo chí này có nhiều tên gọi khác nhau như “online Newspaper” (báo chí trên mạng, trực tuyến), e-journal (electronicjournal- báo chi điện tử), “e-zine” (electronic magazine- tạp chí điện tử) Ở Việt Nam, thuật ngữ “Báo điện tử” được sử dụng phổ biến, như Nhân Dân điện tử, Lao Động điện tử, ngoài ra, nhiều người còn gọi chúng bằng các tên khác như “Báo mạng”, “báo chí Internet”, “Báo điện tử” Điều 3, Chương I của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí quy định rõ: (Báo chí nói trong luật này là báo chi Việt Nam bao gồm: Báo in (báo, tạp chí, bàn tin thời sự, bản tin thông tấn), báo nói (chương trình phái thanh), báo hình (chương trình truyền hình, chương trình nghe - nhìn thời sự được thực hiện bằng các biện pháp khác nhau), báo điện tử (được thực hiện trên mạng thông tin máy tính) bằng tiếng V i ệ t , tiếng các dân tộc thiểu số Việt Nam , tiếng nước ngoài) Các văn bản pháp quy của Việt Nam thường dùng thuật ngữ báo điện tử. Luật báo chí được sửa đổi, bổ sung tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá X năm 1999 gọi loại hình báo chí này là báo điện tử. Văn bản Luật cùng nêu rõ “báo điện tử là loại hình báo chí được thực hiện trên mạng thông tin máy tính Văn bản pháp lý của Bộ Văn hoá Thông tin cấp cho các tờ báo điện tử đầu tiên cùa Việt Nam cũng được gọi là “Giấy phép hoạt động báo điện tử”. Đây cũng là thuật ngữ được dùng trong Nghị định 55/2001/NĐ-CP về quản lý và cung cấp dịch vụ Internet, điều 12: “Dịch vụ thông tin trên Internet là một loại hình dịch vụ ứng dụng Internet, bao gồm dịch vụ phát hành báo chí (báo in, báo hình, báo điện tử), phát hành xuất bản phẩm trên Internet và dịch vụ cung cấp các loại hình điện tử khác trên Internet”. Có hai thuật ngữ được dùng trong thực tiễn nhiều hơn cả là báo điện tử và báo điện tử. Tuy nhiên, theo chúng tôi, thuật ngữ “báo điện tử” là một thuật ngữ mang tính chung chung và không đúng theo quy định của nhà nước. Vì vậy, để khu biệt hóa loại hình báo chí được truyền tải qua mạng internet, chúng tôi thống nhất sử dụng thuật ngữ “báo điện tử” cho luận văn của mình. 1.2.Game Online trong đời sống văn hóa Việt Nam và Thế giới 1.2.1. Khái lược vềsự ra đời của Internet Internet là mạng thông tin diện rộng bao trùm toàn cầu, hình thành trêncơ sở kết nối các máy tính điện tử, cho phép liên kết con người lại bằng thôngtin và kết nối nguồn tri thức đã tích luỹ được của toàn nhân loại trong một mạng lưu thông thống nhất. Quy mô, phạm vi ảnh hưởng của thông tin trên mạngInternet rộng lớn hơn nhiều so với các phương tiện thông tin thông thƣờng khác.Với Internet, mọi người có khả năng và điều kiện rất thuận lợi trong việc tiếpcận trực tiếp với các nguồn thông tin trên thế giới. Có rất nhiều cách định nghĩa khác nhau về Internet tùy thuộc vào góc độnghiên cứu.Nhưng dù ở hướng tiếp cận nào, các định nghĩa về Internet đều dựatrên 3 nội dung là bản chất mạng (network), bản chất số (digital) và bản chấttruyền thông (communication) của nó. Internet là một hệ thống thông tin liên kết bằng một không gian địa chỉ dựa trên công cụ kỹ thuật gọi là giao thức mạng: các máy tính giao tiếp với nhauthông qua giao thức TCP/IP (2). Đây là một hệ thống thông tin đặc biệt vì vớihàng triệu mạng máy tính khác liên tục “vào – ra”, không thể có đƣợc sơđồ cụthể. Internet vừa là hạ tầng kỹ thuật để giao dịch được xem là siêu xa lộ thôngtin (information super highway), vừa là một thực thể truyền thông đặc biệt giúpcho mọi người trên thế giới cùng khai thác tài nguyên thông tin, tri thức. Không có gì khó khăn để chứng minh rằng Internet vừa là một phƣơng tiện truyền thông, vừa là một hình thức truyền thông. Vấn đề cần làm rõ ở đây, chính là tính chất đặc biệt của Internet nhìn từ lý thuyết truyền thông: Cái mới và độc đáo của phƣơng tiện truyền thông này là bản thân nó có thể tích hợp chức năng truyền thông, tùy vào mục đích của ngƣời sử dụng, điều mà các phương tiện truyền thông trước nó (như báo in, phát thanh, truyền hình) hầu nhưkhông làm được. Internet, có khả năng làm chức năng phương tiện truyền thông liên cánhân, mà biểu hiện tiêu biểu là thưđiện tử (e-mail), điện thoại internet (internet phone), chat, diễn đàn (forum), website nội bộ, weblog (một dạng nhật ký, website cá nhân trên mạng Internet)... Internet có chức năng tạo môi trƣờng liên lạc tuyệt vời và rẻ tiền cho các cá nhân hay tổ chức giao dịch với nhau tương tự như những kỹ thuật truyền thông liên cá nhân truyền thống hiện nay vẫn còn trong đời sống: gửi thư, điện thoại Internet còn đảm nhiệm chức năng của một phương tiện truyền thông tập thể. Nhiều cơquan và công ty đã ứng dụng việc thiết lập những mạng cục bộ hoặc những trang chủ internet diện rộng vào việc quản lý và giao dịch thông tin trong nội bộ đơn vị hay nội bộ ngành của mình, vượt qua những ngăn cách về không gian địa lý hay thời gian. Như vậy, nhìn từ góc độ lý luận báo chí – truyền thông, có thể nói, Internet là một thực thể truyền thông mới: truyền thông trực tuyến (online communication). Internet vừa là nguồn tài nguyên thông tin quý giá vừa là mộtcông cụ cần thiết cho hoạt động truyền thông. Con ngƣời trên cả hành tinh thuộcmọi quốc gia dân tộc, qua Internet, có thể trao đổi với nhau; tri thức của từngcộng đồng, từng quốc gia được tích lũy và lưu trữ; các ngân hàng dữ liệu đượcquốc tế hoá, trở thành tài sản của toàn thể loài người. Những ứng dụng củainternet khẳng định vai trò, ý nghĩa quan trọng của nó đối với đời sống xã hội,đặc biệt trong thời kỳ bùng nổ thông tin hiện nay. Internet là mạng thông tin lớn thông nhất quán trên toàn cầu - một mái nhà thông tin chung của thế giới, khothông tin khổng lồ về tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Internet tạo ra khả năng xử lý, sắp xếp khối lượng thông tin khổng lồ đó một cách khoa học để sửdụng và trao đổi với nhau một cách nhanh chóng. Và Internet cũng tạo ra mộtloại hình truyền thông đại chúng mới với ý nghĩa là hoạt động thông tin mangtính chính trị - xã hội, nghề nghiệp thuộc lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa -tinh thần của xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đời sống xã hội cũngnhư công nghệ. Và đó cũng là lý do mà số người sử dụng Internet trên thế giới cũng như ở Việt Nam ngày càng tăng lên. Tính đến năm 2015, có tới 48% dân số Việt Nam sử dụng Internet. Với khả năng cung cấp lượng thông tin khổng lồ, nhanh nhất, hiệu quảnhất, có tác động lớn nhất, với lợi thế tích hợp khả năng của các phương tiệntruyền thông đại chúng khác, thông tin trên mạng Internet ngày càng phong phú,đa dạng đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của công chúng trong nƣớc và trên thếgiới; tạo cơ hội thuận lợi cho việc mở rộng quan hệ giao lưu, hội nhập quốc tế,tăng cường sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và bạn bè trên thếgiới. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống quản lý điều hành còn nhiều hạn chế,chất lượng chưa cao; thông tin đưa trên mạng Internet còn thiếu chọn lọc, thiếutập trung, chất lượng nội dung thông tin còn thấp; công tác quản lý mạng, quảnlý nội dung thông tin đưa trên mạng và việc khai thác thông tin trên mạngInternet còn nhiều thiếu sót, còn thiếu các chế tài, cơ chế chính sách đối với sựphát triển Internet. Biết những mặt trái của Internet không phải để thấy “khả năng đến đâu cho phép phát triển đến đó” mà để chủ động ngăn ngừa những hạn chế, nhữngkhuyết tật, bất cập. Bởi Internet là một xu thế khách quan, một cuộc cách mạngtrong tiến trình phát triển công nghệ và truyền thông, một bộ phận không thểthiếu trong xã hội thông tin, thời đại thông tin. 1.2.2. Sự du nhập của Game online vào Việt Nam Xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa đang là điều thường xuyên được nhắc đến từ cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI như một căn nguyên cho sự biến đổi của văn hóa xã hội. Đó là sự hội nhập, thay đổi để thích nghi của mỗi quốc gia đối với tình hình chung trên thế giới. Tại Việt Nam, trước những tác động đó xã hội nước ta cũng đang có những thay đổi lớn từ kiến trúc thượng tầng cho đến hạ tầng cơ sở đền dần hội nhập và phát triển với quốc tế.Chính những thay đổi này đang khiến môi trường văn hóa – xã hội Việt Nam có những biểu hiện phức tạp với nhiều sắc thái.Theo PGS. TS Nguyễn Thị Minh Thái: “Không một nền văn hóa của quốc gia nào trên trái đất này lại không được/phải được truyền thông, qua nền báo chí truyền thông của chính mình. Và như thế, nhiệm vụ xuyên suốt nền báo chí hiện đại Việt Nam, từ khi ra đời, đương nhiên phải là truyền thông về nền văn hóa Việt, với toàn bộ sinh hoạt văn hóa của người Việt trong lịch sử dựng nước và giữ nước của mình, dựa trên nền tảng hai mối quan hệ lớn nhất về ứng xử văn hóa: đó là ứng xử của người Việt với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội, nhằm tạo lập hai loại giá trị lớn nhất trong lịch sử tồn tại của mình: giá trị văn hóa vật chất và tinh thần, theo quy luật văn hóa chung của toàn nhân loại, được hiển thị trong sự phát triển riêng biệt và đặc thù của từng quốc gia, và tùy thuộc vào quốc gia ấy thuộc một trong hai vùng văn hóa: phương Đông hoặc phương Tây”[8]. Đứng trước những vấn đề đó, báo chí Việt Nam với tư cách là một sản phẩm của văn hóa, đồng thời đang hằng ngày làm nhiệm vụ truyền thông về văn hóa Việt Nam cần nỗ lực làm truyền thông một cách có văn hóa. Báo chí là tấm gương phản chiếu hiện thực xã hội. Phản ánh một xã hội tốt hay xấu đều tùy thuộc vào từng nhà báo và cơ quan báo chí. Trong một xã hội đang có sự đan xen, giằng co giữa việc bảo tồn văn hóa truyền thống, bản sắc dân tộc với các yếu tố văn hóa ngoại lai thì việc đề cao văn hóa truyền thông càng cần được coi trọng.Theo PGS. TS Nguyễn Thị Minh Thái trong bài Truyền thông văn hóa và văn hóa truyền thông: “về bản chất, văn hóa Việt Nam truyền thống vẫn là nền văn hóa nông nghiệp căn cơ. Bi kịch xuất hiện, khi nền văn hóa nông nghiệp ấy bị cưỡng đoạt về văn hóa, khi thực dân Pháp biến Việt Nam thành thuộc địa của Pháp, và Việt Nam buộc phải chuyển sang một nền văn hóa mới và khác, mang bản chất “Âu hóa”, theo mô hình của văn hóa văn minh phương Tây” [8]. Và cho đến cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI, “nhiều nhà nghiên cứu văn hóa Việt vẫn tiếp tục nghĩ suy để làm sao giải quyết cái bi kịch về sự phát triển này”. Trong vô vàn sự kiện, hiện tượng và vấn đề được báo chí phản ánh, vấn đề game online là một trong số những vấn đề gây chú ý và có tác động mạnh tới dư luận xã hội. Vấn đề này nảy sinh trong bối cảnh mà khoa học và công nghệ tại Việt Nam ngày càng phát triển. Tại Việt Nam với sự quan tâm của nhà nước và sự phát triển của công nghiệp máy tính đã làm cho số người sử dụng Internet tại Việt Nam tăng nhanh. Theo dự báo của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) ngày 19/10/2010 cho biết vào cuối năm 2010 sẽ có 29,4% dân số thế giới sử dụng Internet, với khoảng 2 tỷ người. Tại Việt Nam, tính đến cuối năm 2013, số lượng tên miền ".vn" duy trì thực tế trên mạng là 261.256 tên. Tên miền ".vn" giữ được tốc độ tăng trưởng tốt ngay cả những giai đoạn khó khăn của nền kinh tế trong nước và thế giới. Tốc độ tăng trưởng bình quân 172%/năm. Kể từ năm 2011 đến nay, tên miền ".vn" liên tục là tên miền quốc gia có số lượng đăng ký sử dụng cao nhất khu vực Đông Nam Á. Về địa chỉ internet, tổng lượng IPv4 quốc gia là 15.576.832 địa chỉ. Việt Nam tiếp tục là quốc gia có số lượng địa chỉ IPv4 ở mức cao, đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á, thứ 8 châu Á và thứ 25 trên thế giới. Việc thúc đẩy sử dụng thế hệ địa chỉ mới IPv6 có kết quả tốt qua việc chính thức khai trương mạng lưới và dịch vụ IPv6 Việt Nam ngày 6/5/2013. Theo định hướng phát triển của nhà nước, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một trong 70 quốc gia có nền công nghệ thông tin - viễn thông phát triển hàng đầu thế giới. Hạ tầng viễn thông đến năm 2015 sẽ phủ sóng di động băng rộng đến 70% cư dân trong cả nước,triển khai xây dựng cáp quang đến hộ gia đình tại tất cả các khu đô thị mới; 20%-30% số hộ gia đình có máy tính và internet băng thông rộng. Việt Nam cũng đặt mục tiêu đến năm 2016 trở thành một trong 20 quốc gia cung cấp dịch vụ gia công phần mềm và nội dung số hấp dẫn nhất thế giới. Các nhà chuyên môn cho rằng, tương lai của nền kinh tế internet Việt Nam là đạt 17%-20% GDP vào năm 2015 và từ 20%-30% vào năm 2020. Sự phát triển nhanh chóng đó đã và đang tạo nên những sản phẩm vật chất và tinh thần, các sản phẩm này có thể tích cực, tiêu cực hoặc có tính hai mặt đối với sự phát triển xã hội Việt Nam.Bên cạnh những mặt tích cực như góp phần phát triển đời sống xã hội, nâng cao dân trí.Internet cũng có đặt ra những thách thức không nhỏ đến sự phát triển của đời sống xã hội.Vấn đề này đều đã được báo chí Việt Nam phản ánh và bàn luận công khai để cùng phát huy cái tích cực, giảm trừ cái tiêu cực. Tại Việt Nam, đối tượng chính sử dụng Internet là là giới trẻ (học sinh, sinh viên).Đây cũng là nhóm đối tượng dễ bị tác động nhất từ Internet. Với những lợi ích to lớn mà Internet mang lại như đã phân tích ở trên thì tự thân thanh niên, học sinh, sinh viên là người bị hấp dẫn và cuốn hút vào “vòng xoáy” sử dụng Internet. Thêm vào đó, với những lợi ích to lớn mà Internet mang lại, các cơ quan chức năng, gia đình, nhà trường và xã hội sẽ có những định hướng, hoạt động tạo điều kiện, khuyến khích mọi người, trong đó có đông đảo thanh niên học sinh, sinh viên sử dụng Internet. Song bên cạnh những mặt tích cực đó là những tác động theo chiều hướng tiêu cực, ảnh hưởng không tốt của Internet tới giới trẻ. Chơi game online là một trong những hoạt động có ảnh hưởng lớn tới tâm sinh lý, suy nghĩ của giới trẻ. Game đã và đang trở thành một hiện tượng văn hóa trên toàn cầu. Không thể phủ nhận những mặt tích cực từ game như là một loại hình giải trí, giúp người tham gia giết thời gian rảnh rỗi và giảm stress, luyện cho người chơi khả năng quan sát nhạy bén, khả năng phản ứng nhanh nhạy, khả năng tập trung cao độ Nhưng bên cạnh đó là những tác hại khó lường, ảnh hưởng không nhỏ tới tư duy , suy nghĩ của giới trẻ. Đặc biệt là hiện tượng nghiện chơi game online, chơi game bạo lực đang là hồi chuông cảnh báo đối với người chơi nói riêng, với toàn xã hội nói chung. Theo kết quả khảo sát tại Việt Nam của Ths. Dương Thị Hồng Loan trong luận văn “Một số biểu hiện tâm lý của người chơi game bạo lực” vào năm 2013 về thực trạng các game bạo lực và mức độ chơi game bạo lực ở người chơi cho thấy 100% game bạo lực đưa ra đều có người từng chơi. Hầu hết các game bạo lực được nêu trong bảng này là các game (game online) hết sức phổ biến và có lượng người chơi đông đảo. Trong đó, Đột kích là game được nhiều người từng chơi nhất (có 50,6% trong số 500 người được hỏi cho rằng đã từng chơi), xếp sau đó là các game Võ lâm truyền kỳ (47,2%), Đế chế (42,8%), Kiếm thế - World of JX (38,2%). Và nhóm game ít người đã từng chơi nhất là các game Splatterhouse (5,2%), Manhunt (6,6%), Dead Space (7,0%), Postal (7,4%), MadWorld và Soldier of Fortune (7,6%). Như vậy, có thể thấy được rằng, các trò chơi điện tử du nhập và nước ta khi Internet phát triển bên cạnh những tựa game lành mạnh thì cũng có không ít những tựa game mang nặng tính bạo lực. Những thể loại trò chơi dạng bắn súng, nhập vai kiếm hiệp được hầu hết người tham gia ưa chuộng. Đặc biệt là các game nhập vai kiếm hiệp có nguồn gốc từ Trung Quốc. Bảng 1.2: Thực trạng game bạo lực và mức độ chơi game bạo lực tại Việt Nam (Ths. Dương Hồng Loan) Việc phần lớn giới trẻ hiện nay chọn lựa việc tìm đến Game online để giải tỏa những áp lực cuộc sống, xua đi cảm giác mệt mỏi là điều bình thường. Nhưng một bộ phận không nhỏ người chơi game hiện nay không thích lựa chọn những game mang tính giải trí, giáo dục cao mà thích thử sức ở những trò chơi mang nặng tính đối kháng, cảm giác mạnh, nhiều bạo lực đầu rơi máu chảy. Với tâm lý tò mò, hiếu kỳ, bốc đồng, người chơi đã tìm đến những game mang tính bạo lực, càng chơi thì càng bị cuốn vào.Hậu quả là khi độ tuổi của giới trẻ còn non nớt, kỹ năng sống chưa nhiều dẫn tới chìm đắm trong thế giới ảo đầy bạo lực, nhiều người bị rối loạn tâm lý, ảnh hưởng đến các hoạt động sinh hoạt. Nguy hiểm hơn là một số game thủ trẻ tuổi đã áp dụng chính những kỹ năng đã “tu luyện” được ở trong trò chơi điện từ (game bạo lực) vào thực tế cuộc sống, gây nhiều tội ác tổn thất cho xã hội về cả vật chất lẫn tinh thần. Hàng loạt các vụ việc giết người để lấy tiền chơi game online được phản ánh trên các tít bài báo điện tử như: Nhóm cướp nhí mê game; Học sinh nghỉ hè rủ nhau đi cướp; Cơn cuồng sát của cậu học trò mê chơi điện tử; 9X cạy tủ phòng ngủ nhà bà hàng xóm; Cuộc chiến giành 'số má' của các băng tuổi teen; Giết người nuôi dưỡng vì mê game online; Học sinh lớp 11 phá khóa ăn trộm 70 triệu đồng; Nã đạn vào nhau vì mâu thuẫn khi chơi game; Thiếu tiền chơi game hai sinh viên rủ nhau cướp giật và rất nhiều các vụ việc vi phạm pháp luật khác. Mặt khác, việc đam mê quá mức vào game online còn khiến cho người chơi tốn kém nhiều tiền bạc. Như hiện nay, trung bình một giờ chơi, người chơi tốn ít nhất là 2000 đồng/ lần và cao nhất là 100.000 đồng/lần.Nếu chỉ nhìn sơ qua, có thể thấy rằng số tiền không đang kể.Nhưng tích tiểu thành đại.Nếu chơi thường xuyên, trung bình mỗi tuần sẽ tiêu tốn hàng trăm thậm chí hàng triệu đồng. Cùng với đó là sự tốn kém về thời gian. Một khi đã rơi vào vòng xoáy của game online thì việc dành ra cả ngày thậm chí là cả tuần ngồi lì trước màn hình không phải là điều gì xa lạ. Nhiều người còn bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ học để chơi game online. Trước thực trạng đó, trong những năm qua nhà nước đã có những chủ trương chính sách nhằm khuyến khích phát triển Internet ở Việt Nam. Chính phủ, các cơ quan chức năng, quản lý đã chú trọng hơn trong công tác định hướng, quản lý và chơi game online sao cho hiệu quả, an toàn và phù hợp nhằm hạn chế những tác động, ảnh hưởng và hệ quả tiêu cực do game online mang lại. Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các bộ ngành cơ quan liên quan đã ban hành nhiều văn bản quản lý như Quyết định số 95/2002/QĐ- TTG ngày 17/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam; Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet. Cho đến nay, nhà nước đã ban hành ba nghị định (thông tư) về quản lý Internet và Game online: lần 1 (2006), lần 2 (2009), lần 3 (2013). Tuy nhiên, cho đến nay sau 3 lần cải cách và nhiều lần đổi mới vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực sự trong việc quản lý sự tồn tại và phát triển của game online. Còn tại Hà Nội, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có Chỉ thị Số: 38/2009/CT-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2009 về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh đại lý Internet trên địa bàn thành phố Hà Nội; ngày 26/4/2010, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định 15/2010/QĐ -UBND về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ tại các đại lý Internet trên địa bàn thành phố; trên trang web của Sở Thông tin và Truyền thông đã công khai hồ sơ quản lý tất cả các đại lý Internet trên địa bàn thành phố (tên đại lý, địa chỉ, điện thoại liên hệ, quận/huyện, nhà cung cấp dịch vụ - ISP) và các hoạt động liên quan đến quản lý Internet trên địa bàn.; Nghị định. Việc cập nhật hàng loạt các nghị định và thông tư mới cho thấy sự quan tâm rất lớn của Nhà nước tới lĩnh vực kinh doanh Internet và đặc biệt là game online (trò chơi điện tử).Tiêu biểu nhất chính là vào năm 2006, game online đã được nêu và quy định rõ trong luật pháp. Đứng trước sự phát triển nóng của game online cùng với những tác động lớn tới đời sống xã hội, đây là những cập nhật tất yếu cần có để quản lý, kiểm soát và định hướng lĩnh vực này phát triển đúng đắn và có văn hóa. Các game online được đề cập ở trên (Đột kích, Võ lâm truyền kỳ, MU, Kiếm Thế, Thế giới hoàn mỹ) đều được truyền thông hầu hết ở trên loại hình báo điện tử. Quá trình truyền thông này mang đặc trưng của báo điện tử. Dù chỉ là một vấn đề trong hàng triệu vấn đề của cuộc sống được báo chí phản ánh nhưng đó là những nét phác họa một cách chân thực, sinh động hiện thực xã hội Việt Nam đương đại, đặc biệt là đời sống của giới trẻ hiện nay. Đặt ra những vấn đề cần phải giải quyết và đi tìm giải pháp vì sự phát triển của quốc gia, đồng thời minh chứng phần nào cho mối quan hệ khăng khít giữa văn hóa và truyền thông tin cụ thể hơn là văn hóa phản biện xã hội trên báo điện tử hiện nay. Với cách tiếp cận này, có thể thấy bối cảnh văn hóa của phản biện về game online trên báo điện tử chính là thực tiễn đời sống văn hóa – xã hội của giới trẻ Việt Nam hiện đại. Khi Việt Nam đang hội nhập, xây dựng nền kinh tế thị trường, giao lưu mở cửa với toàn cầu thì vấn đề giữ gìn bản sắc dân tộc cần phải được đề cao và phải bắt đầu từ giới trẻ những mầm non tương lai của đất nước. Điều này đặc biệt quan trọng, nhất là khi Đảng ta đã khẳng định “văn hoá vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước”. Phản biện của báo chí đối với các vấn đề thực tiễn là một vấn đề quan trọng, đồng thời đặt ra cho báo chí phải tìm cách giải quyết vấn đề được phản biện.Mặt khác, bản thân sự phát triển của báo điện tử và sự tham gia của nó vào hoạt động phản biện xã hội cũng là minh chứng quan trọng cho sự tồn tại của báo điện tử trong môi trường văn hóa Việt Nam. Vấn đề game online chính là một câu chuyện thực đang hết sức cấp bách của xã hội Việt Nam hiện đại được truyền thông bởi báo chí Việt Nam 1.3.Vấn đề Game online đƣợc thông tin trên báo chí Việt Nam 1.3.1. Game online được phản ánh trên các loại hình báo chí Game online trong xã hội Việt Nam hiện đại đã trở thanh đề tài nóng hổi và đang được bàn luận sôi động trong xã hội hiện nay. Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà game online thu hút được sự quan tâm của báo chí truyền thông. Bằng chứng là hàng loạt các bài viết nói về hệ quả xấu của game online đối với xã hội xuất hiện với tần suất thường xuyên trên các mặt báo, thậm chí game online còn được đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt như là rượu, bia, thuốc lá Với báo chí, đây là một trong những đề tài nóng bỏng của xã hội Việt Nam đương đại.Với sức tác động mạnh mẽ vào dư luận xã hội, rất nhiều kênh báo in, báo phát thanh, báo truyền hình và báo mạng điện tử đã dành nhiều thời gian để bàn luận về chủ đề game online.Mỗi loại hình báo chí đều khẳng định thế mạnh riêng khi tác động đến nhận thức của công chúng, đặc biệt là giới trẻ về vấn đề game online. Báo phát thanh với thế mạnh là âm thanh tổng hợp, được phát song trên radio, sức lan tỏa, ảnh hưởng của thông tin tới công chúng trên diện rộng. Báo truyền hình với thế mạnh là âm thanh, hình ảnh sinh động, chân thực tạo nên sức hấp dẫn đối với công chúng.Sức mạnh đa phương tiện của báo điện tử cũng khiến công chúng nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời. Trong số các loại hình báo chí phải kể đến báo điện tử vì đã tham gia phản ánh vấn đề game online một cách nhanh chóng và hiệu quả bởi số lượng, chất lượng bài viết về vấn đề này không phải là ít. Mặt khác, báo điện tử và game online đều sử dụng chung nền tảng là Internet nên báo điện tử là loại hình phù hợp nhất để truyền tải thông tin về game online. Các bài báo thường đề cập đến vấn đề này với từ ngữ khá đặc biệt “nghiện game online”, “tệ nạn” hay là “giết người vì game online” Trong số các tờ báo điện tử hiện nay, Tuổi Trẻ Online, Thanh Niên Online, VnExpress và Dân Trí là những tờ báo có khả năng truyền tải thông tin nhanh, mạnh và hiệu quả. Đây là bốn tờ báo điện tử có sức tác động mạnh mẽ nhất đến đối tượng công chúng là giới trẻ trong xã hội. Có thể nói, số lượng lớn bài viết được đăng tải trên bốn tờ báo này đã cung cấp bằng chứng sinh động mô tả những hệ lụy xã hội lớn do game online mang lại. Thông tin về vấn đề game online trên báo chí nói chung và bốn tờ báo điện tử nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng với công chúng, đặc biệt là trong vấn đề giáo dục giới trẻ về tác hại của nghiện game online. Nhiều trang báo điện tử đã mở các diễn đàn tập hợp ý kiến của độc giả về vấn đề game online, đồng thời góp phần nâng cao ý thức của giới trẻ và xã hội về trách nhiệm trong hành vi của bản thân. 1.3.2.Những lợi thế riêng của báo điện tử trong phản ánh về vấn đề game online Là một loại hình báo chí, báo điện tử cũng thực hiện các chức năng cơ bản của báo chí nói chung, đó là chức năng thông tin. Trong quá trình thực hiện các chức năng cơ bản đó, vai trò phản biện xã hội của báo điện tử cũng được khẳ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf02050004320_2112_2002784.pdf
Tài liệu liên quan