Luận văn Về bất đẳng thức Erdos - Mordell

Lời cảm ơn 1

Mở đầu 2

1 Bất đẳng thức Erdos-Mordell 4

1.1 Bất đẳng thức Erdos-Mordell 4

1.2 Một số ví dụ liên quan 7

2 Một số mở rộng của bất đẳng thức Erdos-Mordell 18

2.1 Bất đẳng thức Erdos-Mordell có trọng số và áp dụng . . 18

2.1.1 Dịnh lý kiểu Erdos-Mordell có trọng 18

2.1.2 Một số áp dụng 21

2.2 Hai bất đẳng thức về một điểm trẽn mặt phẳng chứa

tam giác 22

2.2.1 Một số kiến thức chuẩn bị 22

2.2.2 Hai bất đẳng thức 27

2.3 Về bất đẳng thức hình học của Oppenheim 40

2.3.1 Một số bổ đề chuẩn bị 40

2.3.2 Bất đẳng thức hình học của Oppenheim 42

Kết luận 45

Tài liệu tham khảo 46

 

pdf49 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 28/02/2022 | Lượt xem: 165 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Về bất đẳng thức Erdos - Mordell, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_ve_bat_dang_thuc_erdos_mordell.pdf
Tài liệu liên quan