Luận văn Về định lý van der waerden, số ramsey và tập đơn sắc

Mở đầu 2

1 Tổng quan về lý thuyết số tổ hợp 4

1.1. Dịnh lý Van der Waerden và Dịnh lý Szemeredi 4

1.1.1. Định lý Van der Waerden 1927 4

1.1.2. Số Van der Waerden 8

1.1.3. Dịnh lý Szemeredi 9

1.2. Hệ phủ đồng dư 10

1.2.1. Dịnh nghĩa 10

1.2.2. Giả thuyết Selfridge và Schinzel và một số bài toán 13

2 Số Ramsey và tập đơn sắc 16

2.1. Số Ramsey 16

2.1.1. Định nghĩa 16

2.1.2. Tính chất số Ramsey 17

2.1.3. Tiệm cận số Ramsey 18

2.1.4. Số Ramsey cho trường hợp tổng quát 22

2.2. Tập đơn sắc 27

2.2.1. Định nghĩa 27

2.2.2. Tập đơn sắc và các vấn đề liên quan 28

Kết luận 34

Tài liệu tham khảo 35

 

pdf37 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 28/02/2022 | Lượt xem: 127 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Về định lý van der waerden, số ramsey và tập đơn sắc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_ve_dinh_ly_van_der_waerden_so_ramsey_va_tap_don_sac.pdf
Tài liệu liên quan