Luận văn Xác định sự tương quan di truyền của điểm đa hình LTA+80 và CD14/-159 với bệnh sốt thương hàn ở Việt Nam

(Bản scan)

Luận văn Xác định sự tương quan di truyền của điểm đa hình LTA+80 và CD14/-159 với bệnh sốt thương hàn ở Việt Nam

Mục lục

Mở đầu

Phần 1: Tổng quan tài liệu

Phần 2: Vật liệu và phương pháp

Phần 3: Kết quả và biện luận

Phần 4: Kết luận và đề nghị

pdf51 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1655 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xác định sự tương quan di truyền của điểm đa hình LTA+80 và CD14/-159 với bệnh sốt thương hàn ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
Tài liệu liên quan