Luận văn Về môđun đối đồng điều địa phương artin

MỞ DẦU 2

Chương 1 Kiến thức chuẩn bị 4

1.1 Vành catenary phổ dụng 4

1.2 Tặp iđỏan nguyên tố gắn kết của mõđun Artin 6

1.3 Chiều, số bội và tí nil bảo hòa nguyên tố của mõdun Artin . . 8

1.4 Môđun đối đồng điều địa phương Artin 12

Chương 2 Môđun đối đồng điều địa phương Artin trong

trường hợp thương của vành Cohen-Macaulay 17

2.1 Trường hợp thương của vành Gorenstein địa phương 17

2.2 Trường hợp thương của vành Cohen-Macaulay 21

2.3 Chuyển qua đồng cấu pliẫng 26

Chương 3 Môđun đối đồng điều địa phương Artin thỏa mãn

tính bão hòa nguyên tố 37

3.1 Trường hợp mõdun đối đồng điều (lịa phương với giá cực đại . 37

3.2 Trường hợp inỏdun đối dỏng điều địa phương cấp cao nhất với

giá tùy ý 44

KẾT LUẬN 54

TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

 

pdf61 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 26/02/2022 | Lượt xem: 200 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Về môđun đối đồng điều địa phương artin, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_ve_modun_doi_dong_dieu_dia_phuong_artin.pdf
Tài liệu liên quan